Concerten door Heer Vooruit

17 en 20 mei 2009

Concerten door Heer Vooruit in Heer en Eijsden 

 

De dagen voorafgaand aan Hemelvaart stonden bij Heer Vooruit in het teken van twee concerten. Op zondag 17 mei 2009 verzorgden 4 korpsen een gezamenlijk concert in gemeenschapshuis Aen de Wan. De gastheervereniging Heer Vooruit nam deel met het Harmonieorkest en het Klaroen- en Tamboerkorps, gastverenigingen waren Harmonie St. David uit Voerendaal en Fanfare Eendracht Dieteren uit Dieteren.

Om 14 uur werd het concert geopend door het Klaroen- en Tamboerkorps van Heer Vooruit onder leiding van dhr. Jo Cobben. Het korps op weg naar concoursdeelname in 2010 speelde o.a. de mars Aen de Wan. Er was ook een eerste optreden van de drumfanfare, na de overstap van klaroen naar trompet door het korps. Niet alleen Jo Cobben trad op als instructeur, maar de slagwerkgroep speelde tevens onder leiding van Jeroen Vulto. Een goed begin van de concertmiddag.

Vervolgens zette Harmonie St. David uit Voerendaal het concert voort onder leiding van dirigent Roger Niese. Harmonie St. David bestond in 2007 100 jaar en heeft het Cultureel centrum de Borenburg in Voerendaal als thuisbasis. In 2008 concerteerden St. David en Heer Vooruit samen in Voerendaal. 

Voor Fanfare Eendracht uit Dieteren, de derde vereniging die optrad, staat het jaar 2009 grotendeels in het teken staan van drie jubilea. In 2009 hebben de Fanfare, de Drumband en het Damescomité iets te vieren. De Fanfare bestaat 140 jaar, de Drumband 50 jaar en het Damescomité 45 jaar. Fanfare Eendracht stond onder leiding van Maurice Daemen.

 Als sluitstuk van deze warme concertmiddag trad het Harmonieorkest van Heer Vooruit onder leiding van mevr. Ingeborg Stijnen op. Helaas viel de publieke belangstelling bij dit laatste onderdeel tegen. Onze gastverenigingen waren al massaal terug gekeerd naar de thuisbasis. Op die manier misten zij de prima presentatie van ons Harmonieorkest, waarbij ook Math Knubben nog de dirigeerstok hanteerde. Zie ook het fotoalbum.

  

 

Een tweede concert vond 20 mei 2009 in het Cultureel Centrum in Eijsden plaats. Ons Klaroen- en Tamboerkorps gaf samen met het Trommel- en Klaroenkorps van de Kon. Harmonie Sainte Cécile een concert. Ons KTK onder muzikale leiding van Jo Cobben en Tamboer Maître John Purnot was te gast in een volle en zeer warme zaal in Eijsden. De Eijsdense evenknie stond onder leiding van Roy van Wersch en Tamboer Maître Nico Dassen. Het KTK speelde o.a. Marching Bravo, Hub Jongemars en Jachttaferelen. Een staande ovatie van het publiek viel de muzikanten ten deel. Moe en voldaan verliet ons korps Eijsden.

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.