Afgelastingen

Kienavond Damescomiré 28 maart afgelast

Als gevolg van de maatregel dat geen evenementen met meer 100 deelnemers is toegestaan heeft het Damescomité ook haar jaarlijkse kienavond gepland voor 28 maart a.s. afgelast. Bekeken wordt hoe later in het jaar de kienavond alsnog kan plaatsvinden.

 

12 maart 2020

Afgelast als gevolg van Corona-virus gevaar

Het maatschappelijk leven ontwricht steeds meer als gevolg van het Corona-virus of beter gezegd de maatregelen ter voorkoming van besmetting met het Corona-virus. Ook wij als vereniging ervaren deze gevolgen.

Korenconcert 29 maart 2020

Het spijt ons te moeten mededelen dat het concert "Springlevend", dat plaats zou vinden op 29 maart as., niet kan doorgaan. Mercedes-Benz CAC waar het concert zou plaatsvinden heeft een aantal preventieve maatregelen heeft getroffen in verband met het Corona virus. Daarbij is ook de maatregel dat het het theater afgesloten is voor bijeenkomsten en concerten. Maar van uitstel komt geen afstel! De koren en harmonie gaan zich beraden over een nieuwe datum. Te zijner tijd zullen wij u daar verder over berichten. De entreekaarten kunt u retourneren bij de vereniging waar u deze heeft gekocht. Namens Kinderkoor Sjameas, gemend koor Sjantée en Harmonie Heer Vooruit.

Concert Leerlingenorkest met leerlingen UWC

Ook dit voor 15 maart gepland evenement vindt geen doorgang op genoemde datum. Gekeken wordt naar alternatieve datum.

Deze evenementen zijn afgelast voordat de maatregel van het Kabinet vandaag bekend is geworden. Bekeken wordt of dit nog verdere gevolgen heeft voor andere evenementen.

 

27 maart 2020

Volgende afgelasting: Hafrabra dag 20 juni 2020

Het volgende evenment is afgelast: De Hafabradag 20 juni in Wyck. Ons secretariaat heeft bericht ontvangen dat ook dit evenement is geschrapt.

22 maart 2020

Jaarfeest in april afgelast

Het voor paasmaandag geplande 114e Jaarfeest van onze vereniging zal op die dag geen doorgang vinden als gevolg van de geldende maatregelen in verband met het Coronavirus. Zodra er weer mogelijkheden zijn om evenementen te organiseren zullen we ons beraden over nieuwe data voor alle activiteiten die geen doorgang hebben gevonden (en in april en mei ook niet door zullen gaan) voor zover dat kan. We betreuen het niet doorgaan van het Jaarfeest in het bijzonder voor de vele jubilarissen dit jaar, maar rekenen op uw begrip hiervoor.

17 maart 2020

Huis-aan-huis ophalen oud papier afgelast 28 maart, wel container Kennedyplein

U bent van ons gewend dat we de vierde zaterdag van de maand oud papier ophalen in Heer. We hebben echter bericht gekregen van de gemeente dat het huis-aan-huis ophalen deze maand is afgelast. Dus we komen uw oud papier op zaterdag 28 maart NIET ophalen huis-aam-huis.

U kunt wel terecht op het Kennedyplein waar de container wel wordt geplaatst. De container is open tot 14 uur. Gelieve uw papier in de container te plaatsen en niet naast de container. Na 14 uur is deze voorziening niet meer mogelijk, dus ook dan geen papier meer op of naast de container zetten.Door het aanbieden van uw oud papier aan de container ondersteunt u toch onze vereniging.

Dank voor begrip en medewerking.

Bestuur Harmionie Heer Vooruit

11 augustus 2020

22 augustus Ophalen oud papier: Weer huis-aan-huis, en met container op Kennedyplein

Ook op zaterdag 22 augustus wordt het oud papier weer huis-aan-huis opgehaald. Onze ophaalploegen zijn weer vanaf 8 uur onderweg om oud papier en karton op te halen. Ook kunt u nog terecht bij de container op het KENNEDYPLEIN. De containers zijn open tot uiterlijk 14 uur, maar kunnen eerder vol zijn. Gelieve het oud papier niet van te voren, na 14 uur of zoveel eerder als de containers vol zijn bij de containers te plaatsen. Dank voor uw medewerking.

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.