afscheid voorzitter Raymond Braeken

Afscheid voorzitter Raymond Braeken

Na een behoorlijke zoektocht vond het toenmalige bestuur Raymond Braeken bereid voorzitter te worden van Harmonie Heer Vooruit. Een extra ledenvergadering op 13 januari 2009 koos Raymond als opvolger van Jopie Jeurissen, die één jaar als interim voorzitter had gefungeerd. Op dat moment was Raymond al actief als lid (tuba) van het K.T.K. en daarvoor al bekend met Heer Vooruit via zijn zoon Jérôme (K.T.K. en Leerlingenorkest) en zijn vrouw Agnes (bestuur). Met Raymond haalden we dus een voorzitter binnen, die met bijna alle geledingen van het korps bekend was. Bij zijn aantreden wierp de deelname van het K.T.K. aan het concours al zijn schaduw vooruit. Het zou het enige concours in zijn voorzitterschapsperiode zijn. Bij zijn aantreden gaf hij aan het besluit van de muzikanten omtrent deelname aan concoursen te respecteren. En zoals bekend genoot het Galaconcert de voorkeur.

Op het moment dat Raymond aantrad als voorzitter zijn Peter Kicken, Carol Magnée en Agnes Braeken ook al bestuursleden en zij zullen dat met hem gedurende de acht jaren blijven. Raymond manifesteert zich al gauw als aanspreekpunt voor alle geledingen binnen Heer Vooruit. Hij zit niet alleen de bestuurs- en jaarvergaderingen voor, maar loopt alle gaten dicht, die anderen laten vallen. Raymond is altijd en overal aanwezig, behalve als (buitenlandse) verplichtingen van zijn werkgever in de weg staan.

Als voorzitter zet hij lijnen uit, maar bemoeit hij zich ook met details. De aanpak van activiteiten is zo zakelijk mogelijk, waarbij de risico's voor de vereniging in kaart worden gebracht. Geen verrassingen achteraf, maar keuzes maken op basis van inzicht vooraf. Een van de eerste activiteiten onder zijn leiding is het maken van een beleidsplan en de structuur van de vereniging tegen het licht houden. Het oprichten van de stichting ' Vrienden van Heer Vooruit' is ook een actie, waarbij de risico's van de Galaconcerten buiten de vereniging worden gelegd.

Naast deze 'zakelijke' aanpak is er ook aandacht voor de mens achter de muzikant of de vrijwilliger. In vele gesprekken hoort hij lief en leed van de leden en sympathisanten. Of het nu persoonlijk/familiair leed is of de pet van de harmonie, die zoek is, hij hoort het allemaal. Raymond gaat ook altijd mee naar de jubilarissen van paasmaandag. Bij hen worden verhalen opgehaald over het verleden en wordt naar de toekomst gekeken. Mede deze informatie gebruikt hij bij zijn toespraken voor de jubilarissen op het jaarfeest.

Als muzikant is Raymond aanwezig bij concerten, activiteiten van het Leerlingenorkest en het K.T.K. Als bestuurder bij het Harmonieorkest, maar ook bij de activiteiten van niet-muzikale aard zoals de winterwandelingen, de kienavonden van het Damescomité en het maandelijks ophalen van oud papier als voorbeelden. Raymond heeft te kennen gegeven ook in de toekomst de activiteiten bij Heer Vooruit voort te zetten, behalve het voorzitterschap.

Als bestuur en vereniging danken we Raymond heel hartelijk voor zijn inzet als voorzitter voor Heer Vooruit. Als Heer Vooruiter zien we hem in de toekomst graag verschijnen bij de diverse activiteiten. Het bestuur is op zoek naar een opvolger en hoopt deze rondom de zomer aan de leden te kunnen voorleggen. Raymond, unne grand merci, voor je inzet als voorzitter van Heer Vooruit! Ook dank aan het thuisfront, dat vast wel eens geleden heeft bij jouw intensieve invulling van het voorzitterschap.

 

Voorzitter Raymond Braeken in zeven beelden

Tijdens de jaarvergadering werd afscheid genomen van Raymond Braeken als voorzitter van onze vereniging. Namens het bestuur dankte Marc Verbeet hem voor die periode. De periode van Raymonds voorzitterschap werd in zeven beelden gekarakteriseerd. Beelden van Raymon, bij een van zijn activiteiten voor Heer Vooruit en die symbool staan voor dat deel van zijn takenpakket bij Heer Vooruit.

Beeld 1: Raymond spelend op zijn tuba. Naast zijn bestuurslidmaatschap maakt Raymond deel uit van het Leerlingenorkest en het K.T.K. Dat deed hij bij aanvang van zijn voorzitterschap en dat doet hij nog steeds. Beeld 2: Een regelende Raymond Raymond is intensief betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging. Daar waar gaten vallen, loopt hij ze dicht. Grote dingen, kleine dingen, lief en leed kan bij Raymond terecht tot en met de vraag waar iemand zijn pet heeft gelegd.

Beeld 3: Raymond in rood wit shirt van ‘Veer zien M.V.V.’ Een beeld dat symboliseert zijn inzet voor de vereniging voor het verkrijgen van benodigde gelden voor Heer Vooruit. Bij MVV, Preuvenemint, 11 v.d. 11e, Golden Oldies, het zijn maar voorbeelden. Waar de mouwen omhoog moesten om geld te genereren voor de vereniging, deed Raymond mee. Beeld 4: Raymond achter op de oud papier wagen Dit beeld geeft zijn specifieke rol aan als coördinator van het ophalen van het oud papier. Schema opstellen, altijd zelf op de wagen en zorgen voor voldoende ophalers bij afmeldingen.

Beeld 5: Kienend met zijn pa in de foyer Dit symboliseert zijn aanwezigheid bij de niet-muzikale activiteiten van de vereniging. Als het maar even kon liet hij (en vaak ook Agnes) het gezicht zien bij deze activiteiten zoals een kienavond van het Damescomité of op een jeugdkamp. Beeld 6: Jubilarissen toesprekend tijdens Jaarfeest De voorzittersrol in optima forma. Symboliserend zijn voorzitters rol van bestuur en vereniging. Het toespreken is het einde van een lang voorbereidingsproces op paasmaandag. Beeld 7: Raymond met een gouverneurke in de hand De nazit van de bestuursvergadering, waarbij met een speciaal biertje in de hand (op eigen kosten) nog eens werd doorgepraat.

Met unne grand merci, wijn en applaus werd hij bedankt.

Info

Nieuwsbrief augustus/september 2017.

De nieuwsbrief voor de maanden augustus en september 2017 kunt u hier bekijken en hier de bijlage.

Heer Vooruit in de Markant

Maandelijks verschijnt een bijdrage van Heer Vooruit in de Markant van Oost Maastricht. Bekijk hier onze bijdragen.

 • September 2017
 • Juli Augustus 2017
 • Juni 2017
 • Mei 2017
 • April 2017
 • Maart 2017
 • Februari 2017
 • Januari 2017

   

  Galaconcert 2017

  Het 16e Galaconcert van Harmonie Heer Vooruit vindt plaats op 9 december a.s. in de theaterzaal van Mercedes Benz CAC. Klik hier voor de laatste informatie, de solisten en de tickets. De voorverkoop is inmiddels gestart.

   

  Kleding- en snuffelmarkt Damescomité, 22 oktober 2017

  Op zondag 22 oktober a.s. vindt de jaarlijkse Kleding- en snuffelmarkt van ons Damescomité plaats. Die dag is de markt van 10 tot 16 uur te bezoeken in Aen de Wan voor de entreeprijs van € 1,00. Ook zijn er nog kramen te huur. De markt vindt plaats op de begane grond en de foyer van Aen de Wan. Hebt u interesse in het huren van een kraam? Download hier het formulier en stuur het ingevuld terug.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, ons Klaroen- en Tamboerkorps of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond (eerst het KTK en daarna het Harmonie-orkest) in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Ophalen oud papier zaterdag 23 september 2017

  Op de zaterdag 23 september 2017 wordt wederom oud papier opgehaald in Heer. Vanaf 8 uur zijn de ophaalploegen onderweg en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden. Regel is dat de 4e zaterdag van de maand oud papier wordt opgehaald..