Bèr Heuts: 75 jaar Heer Vooruit

12 april 2014

Uniek jubileum: Bèr Heuts 75 jaar Heer Vooruiter

Het gebeurt niet zo vaak daat een vereniging een jubilaris met 75 jaren verbondenheid met die vereniging kan vieren. Heer Vooruit verkeerd in deze omstandigheden. Vijf jaren geleden vierde Bèr Heuts dat hij 70 jaren verbonden was aan Harmonie Heer Vooruit. En inmiddels zijn we aangeland bij zijn 75 jarig jubileum! 75 jaar Heer Vooruiter.

Bèr, net 88 jaar geworden, startte in 1939 als 13 jarige bij Harmonie Heer Vooruit. Bèr kwam via zijn oom Harrie Hameleers in contact met HHV. Hij wilde zanger worden, maar moest naar de harmonie De jubilaris begon met de klarinet en leerde al doende met het muziekschrift omgaan, en onze jubilaris bleef zijn klarinet trouw, met een klein uitstapje naar de es-klarinet, maar dat beviel hem niet Trouw werden de repetities bezocht en speelde hij 3e klarinet. In 2009, bij zijn vorige jubileum bezocht hij nog wekelijks de repetities, maar trok niet meer mee uit. Twee jaren later stopte hij met het actief muziek maken bij Heer Vooruit.

Bij zijn vorige jubileum gaf hij, zonder lang na te denken aan, op de vraag wat zo bijzonder is aan Heer Vooruit om daar zo lang te blijven, dat, dat de kameraadschap is. Samen lachen, samen huilen. Ooki gaf hij toen aan dat het concours in Heerlen (1968 red.) waarbij het hoogste aantal punten werd behaald een van de hoogtepunten is in zijn periode bij Heer Vooruit.

Naast het maken van muziek kennen we de jubilaris natuurlijk ook als de createur van de portretten van onze eregalerij in de bestuurskamer en als maker van de diploma’s van de leerling-muzikanten, die slagen voor hun eerste jaar AMV. Met zijn creatieve gaven trad hij in de voetsporen van zijn vader. Zijn getekende portretten van de ereleden sieren nog steeds de bestuurskamer en op paasmaandag de zaal van Aen de Wan.

Bij zijn vorige jubileum hoopte hij nog lang gezond te leven en nog lang lid te blijven van Heer Vooruit. Inmiddels heeft Bèr de 75 lidmaatschapsjaren volbracht. Bèr is thans bewoner van de Croonenhoff. Als zodanig bezoekt hij op Palmzondag trouw het optreden van het Leerlingenorkest. Samen met de scouting verzorgt het Leerlingenorkest in de Croonenhoff de Palmpasen. Gezeten in zijn rolstoel tussen de medebewoners geniet hij van de klanken van wat zijn harmonie is.

Het is de vraag of Bèr op tweede paasdag bij alle activiteiten van het jaarfeest aanwezig kan zijn. Hij probeert in ieder geval aanwezig te zijn in de kerk, waar Heer Vooruit de mis opluistert. Omdat een huldiging van hem in Aen de Wan niet tot de mogelijkheden behoort, zal Bèr in zijn eigen omgeving (Croonenhoff) op gepaste wijze worden gehuldigd.

Bèr van harte proficiat met deze voor jou en Harmonie Heer Vooruit bijzondere mijlpaal! We hopen je nog vaak bij onze activiteiten te mogen zien.

Info

Nieuwsbrief maart  en extra nieuwsbrief maart 2020

De nieuwsbrief voor de maand maart 2020 kunt u hier bekijken evenals de extra nieuwsbrief over het aflassen van het Jaarfeest in april.

Activiteitenoverzicht 2020

Bijgevoegd het activiteitenoverzicht 2020. Het document is dynamisch en zal doorlopend worden bijgewerkt.

Het activiteitenoverzicht 2020 versie februari 2020 bekijken.

Repetitie tijden en data

Met ingang van augustus 2018 zijn de repetitiedagen en -tijden als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 • Kienavond Damescomité Heer Vooruit

  Noteer alvast in uw agenda: 28 maart: Jaarlijkse Kienavond in Aen de Wan.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier zaterdag 28 maart 2020 huis-aan-huis ophalen afgelast, wel container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij  ouid papier op. Zo was ook de bedoeling  In maart zou zaterdag 28 maart vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg zijn (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur. Maar van de gemeente is bericht ontvangen dart geen huis-aan-huis oud papier wordt opgehaald, wel kan papier worden aangeboden bij de container. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.