Bondsjubilarissen 2014

12 april 2014

René op den Buijs en Raymond Essers, twee bondsjubilarissen

Naast verenigingsjubilarissen kent Heer Vooruit ook twee bondsjubilarissen: René op den Buijs is 70 jaar lid van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (L.B.M.) en Raymond Essers is 40 jaren lid van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. (L.B.T.). 110 jaren muzikale ervaringen waarvan het grootste deel bij Heer Vooruit.

René op den Buijs is in 1967 bij Heer Vooruit terecht gekomen. Bij Heer Vooruit is hij bekend als oud muzikant, oud bestuurslid en thans ere lid. Hij kwam bij ons terecht nadat hij eerder lid was geweest bij Fanfare St. Hubertus in Hoensbroek Passart (1944-1966) en bij het Hamonieorkest Staatsmijn Wilhelmina (1959 en 1960). In Hoensbroek vervulde hij tevens vanaf 1954 zes jaren de secretaris functie.

Raymond Essers is via zijn schoonvader (toen nog bestuurslid) terecht gekomen bij Heer Vooruit om de drumband uit te helpen voor concours. Hij is, zoals dat wel vaker gebeurd, daarna gebleven. Raymond is vanaf 1999 lid van onze vereniging. Tevens is hij gestart met het opleiden van en lesgeven aan tamboers voor het klaroen en tamboerkorps. Raymond is op 7 jarige leeftijd gestart bij jeugddrumband St. Jan. Daar is hij gebleven tot zijn 14e. Vervolgens heeft hij de overstap gemaakt naar de drumband van de Koninklijke harmonie Heer waar hij 8 jaren lid van was. Tussentijds is hij tevens gestart bij schutterij Het Nachtwachtgilde en daaruit voortkomende schutterij Monulphus en Gondulphus. Van de schutterij bleef hij lid tot 2000. In 2013 volgde hij het voorbeeld van verschillende KTK-leden en werd lid van het Garderizzjemint De Kachelpiepers.

Ook binnen de L.B.M. is René op den Buijs actief geweest. Hij is 17 jaren (vanaf 1991) actief geweest als secretaris LBM Regio 9 zoals hij het noemt, dat zijn 30 verenigingen in Maastricht en omgeving. De regio’s zijn inmiddels opgeheven bij de bond. Ook maakte hij 10 jaren (tot 2002) deel uit van het bestuur. In 2002 werd hij ere lid van de bond. Momenteel bekleedt hij geen formele taak meer maar op uitnodiging van verenigingen die representatie van de L.B.M. bij jubilea van 25 en 40 jaar wensen vertegenwoordigt hij de L.B.M. In die hoedanigheid hebben we René al meerdere malen gezien op paasmaandag in Heer.

 

Raymond Essers is gestart als klaroenblazer bij drumband St. Jan. Hij is echter snel gewisseld van instrument en overgestapt naar slagwerk, de kleine trom, timtoms en overslagtrom. Ook is hij tamboermaitre geweest en meomenteel bij onze vereniging reserve tamboermaitre. Onlangs nog in de carnavalsoptocht.

 

René op den Buijs hebben we gevraagd eens vooruit te blikken in de muziekwereld. Onderstaand zijn bijdrage vanuit het Hof van Hoghem.

De LBM lijkt tot einde 1900 op een belangenvereniging van/voor verenigingen; de gemeenten eisen lidmaatschap van een erkende organisatie om in aanmerking te komen voor subsidies. Al of niet gevraagd werden richtlijnen en adviezen gegeven over bestuurlijke en muzikale zaken, de (organisatie van) concoursen, de jurering enz., reglementen opgesteld in landelijk verband. Aan de concours traditie werd (te) star vastgehouden, de muzikale eisen werden te professioneel. Al tientallen jaren veranderde de maatschappij ook rond de Limburgse muziekwereld, zodanig dat de in die jaren gegroeide werkwijze niet meer aansloot bij het dagelijks gebeuren binnen de verenigingen (en hun achterban).

Rond 2006 werd dan ook gekozen voor een andere structuur, de regio’s werden opgeheven. Het Bestuur, voorheen Hoofdbestuur, wordt samengesteld uit personen die op specifiek terrein deskundigheid en ervaring hebben maar ook direct betrokken zijn met de Limburgse Muziekwereld. Voor veel verenigingen voelt de LBM inmiddels als een gebeuren op afstand, de gevoelsband via de regiovertegenwoordiger wordt gemist. De problemen bij de verenigingen zijn bij Heer Vooruit niet onbekend; continuïteit ledenbestand ook door krimp van de bevolking vooral in kleine kernen, te weinig bestuursleden voor de steeds uitbreidende taken, minder dorps- of gemeenschap gebonden leden. De bond zoekt naar ideeën en adviezen, adviezen die inmiddels bekend zijn en in workshops worden toegelicht op o.a. financieel beleid, opleidingen en hoe het repertoire aantrekkelijker te maken, samenwerken met buur- vereniging(en) in diverse vormen. Het moet allemaal groeien, zelf denk ik dat de praktijk sneller groeit dan de ideeën groeien. Voorlopig zullen de verschillen in beleving van de muziekverenigingen tussen stedelijke en landelijke gebieden duidelijk blijven (Maastricht en de Heuvelland dorpen), het verschil in gemeenschap beleven is groot.

Het recente samen gaan in één landelijke bond maakt het probleem nog ingewikkelder ook door de verschillen in de regionale beleving van de blaasmuziek. Lees met enige interesse de recente artikelen over de discussies over het zoeken naar een nieuw concourssysteem (Klankwijzer januari 2013). Mijns inziens vooralsnog een mooie theoretische gedachte, nauwelijks te realiseren, zeker in Limburg, dat in tientallen jaren histories scheef gegroeide concours- tradities, zie ik die niet gerealiseerd. Een passe-partout zie ik natuurlijk ook niet.

Heren jubilarissen, van harte proficiat met jullie mijlpalen. Nog vele jaren in de muziek (bij Heer Vooruit)!

Info

Nieuwsbrief augustus/september 2017.

De nieuwsbrief voor de maanden augustus en september 2017 kunt u hier bekijken en hier de bijlage.

Heer Vooruit in de Markant

Maandelijks verschijnt een bijdrage van Heer Vooruit in de Markant van Oost Maastricht. Bekijk hier onze bijdragen.

 • September 2017
 • Juli Augustus 2017
 • Juni 2017
 • Mei 2017
 • April 2017
 • Maart 2017
 • Februari 2017
 • Januari 2017

   

  Galaconcert 2017

  Het 16e Galaconcert van Harmonie Heer Vooruit vindt plaats op 9 december a.s. in de theaterzaal van Mercedes Benz CAC. Klik hier voor de laatste informatie, de solisten en de tickets. De voorverkoop is inmiddels gestart.

   

  Kleding- en snuffelmarkt Damescomité, 22 oktober 2017

  Op zondag 22 oktober a.s. vindt de jaarlijkse Kleding- en snuffelmarkt van ons Damescomité plaats. Die dag is de markt van 10 tot 16 uur te bezoeken in Aen de Wan voor de entreeprijs van € 1,00. Ook zijn er nog kramen te huur. De markt vindt plaats op de begane grond en de foyer van Aen de Wan. Hebt u interesse in het huren van een kraam? Download hier het formulier en stuur het ingevuld terug.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, ons Klaroen- en Tamboerkorps of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond (eerst het KTK en daarna het Harmonie-orkest) in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Ophalen oud papier zaterdag 23 september 2017

  Op de zaterdag 23 september 2017 wordt wederom oud papier opgehaald in Heer. Vanaf 8 uur zijn de ophaalploegen onderweg en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden. Regel is dat de 4e zaterdag van de maand oud papier wordt opgehaald..