Chrit Budy 60 jaren Heer Vooruit

31 maart 2010

Chrit Budy 60 jaren Heer Vooruit

Chrit Budy, 60 jaar Heer Vooruit Op 16 jarige leeftijd meldde Chrit Budy zich bij Harmonie Heer Vooruit. Nu, Paasmaandag 2010 viert Chrit zijn diamanten 60-jarig jubileum als Heer Vooruiter, zijn volgende jubileum bij de muziek. Op de schouw staan en aan de muur hangen nog de herinneringen aan zijn 50-jarig jubileum: de foto, kaars en beeldje.

Als we Chrit en Leen spreken is Chrit herstellende van een operatie, die hij onlangs onderging. Hij maakte zich van te voren druk of alles op tijd goed zou komen voor het jubileum. Gelukkig lijkt dit het geval te worden. De operatie is goed verlopen en de uitslag is goed. Ze hebben een slechte tijd achter de rug vol onzekerheid, maar nu lijkt alles weer ten goede gekeerd. De humor en het lachen zijn terug als we hartelijk worden ontvangen.

Want Chrit mag dan 60 jaren bij Heer Vooruit zijn, Leen heeft deze periode ook intensief beleefd. En ook bijna alles meegemaakt vanaf het moment dat zij partner werd van Chrit. Het gesprek wordt dan ook door hun tweeën gevoerd. En vaak door Leen met foto, oorkonde of ander bewijsmateriaal gestaafd.

Chrit is begonnen als bugelspeler bij Heer Vooruit. Na een korte tijd ventieltrombone te hebben gespeeld is hij beland in de groep van baritons en tuba’s. Zijn opleiding binnen Heer Vooruit heeft hij gehad van Harie Hameleers, Piet Stallinga en Zjir Walraven. Als je een mars kende mocht je mee op straat. Deelname aan concerten volgde later. Hij vertelt een verhaal dat ze niet mee mochten doen tijdens een concert en zich elders in een louche etablissement ophielden. Een paar oorvijgen waren het resultaat toen de anderen hen na afloop eindelijk vonden.

Muziek staat centraal in zijn leven. Uit het interview ter gelegenheid van zijn 50 jarig jubileum: “Je was lid van de harmonie en daar werd vroeger thuis en later ook in het huwelijk met Leen alles aan aangepast. Leen is het met deze stelling helemaal eens. Zelf komt ze uit een muzikaal gezin en ze zegt dan ook met gepaste trots dat haar vader maar liefst veertig jaar dirigent was van harmonie Walburga uit Amby.” Hij ging te voet op en neer naar Amby voor de repetitie. Leens vader was ook degene die zich met Chrit terugtrok om de partijen door te nemen. Beiden hadden daar lol in.

Hoe kijkt hij terug op 60 jaar Heer Vooruit? “Het was sjiek” zegt Chrit. Ik kijk graag voetballen en zal daarvoor thuisblijven. Maar als repetitie is, dan gaat dat toch voor. Alleen ziekte heeft hem ervan weerhouden naar de repetitie te gaan. Er is nu veel jeugd, die hij niet allemaal kent. Onze rol is nu een bijrol geworden, anderen moeten het nu doen. Hij overweegt ook om te stoppen met het mee uittrekken. Dat is toch te inspannend geworden. Maar muziek blijft hij maken.

Wat zijn voor hem de hoogtepunten geweest in die 60 jaren? Muzikaal en niet-muzikaal ? Eerder heeft hij aangegeven de eerste concoursdeelname onder Hub Nickel als muzikaal hoogtepunt te zien. Een half jaar voor de deelname kwam deze dirigent en met 316 ½ punten werd een prima resultaat behaald. Ook het concours van 1968 komt op tafel. Onder leiding van Sipers werd een pracht resultaat neergezet. Onovetroffen. Als niet-muzikaal hoogtepunt noemt hij en Leen de vele uitstapjes. Naar Duitsland, België, de feestavonden en de activiteiten rondom carnaval. Leen herinnert zich dat de dames van het Damescomité zich hadden verkleed als majoretten. De harmonie stopte ergens en de dames voegden zich vooraan toe aan het korps. Van de ontvangen reacties genoten de dames. En bij dit punt volgt de ene anekdote na de andere. Het harmoniekorps en het Damescomite wisselen elkaar af bij de herinneringen.

Leen is altijd nauw betrokken geweest bij de Harmonie. Als lid van het Damescomité is zij jarenlang actief geweest (en daarvoor als Lid van Verdienste onderscheiden) naast de vele hand- en spandiensten voor Heer Vooruit. Trots laat zij de ingelijste oorkonde zien, behorende bij het verkrijgen van de titel Lid van verdienste zijn.

De familie Budy is een echte Heer Vooruit-familie. Als er lijntjes getrokken moesten worden om verbanden aan te geven in de harmonie zouden er vele landen en vertrekken bij de familie Budy. Kinderen en kleinkinderen en aangetrouwden traden ook toe tot Heer Vooruit en zijn niet meer weg te denken. Ook komt trots een foto van het ‘familieorkest’ op tafel. “14 muzikanten, maar het waren er 17 op het hoogtepunt” zegt Leen.

Zoon Pierre is nauw betrokken met de organisatie van het Galaconcert. Hoe kijkt de diamanten jubilaris tegen de Galaconcerten aan? Dat is veel werk vindt hij. Mensen zouden eens moeten weten hoeveel tijd en energie hierin gaat zitten. Kritiek op het concert is dan ook niet juist.

Paasmaandag staat hij centraal bij de huldigingen van de jubilarissen. Paasmaandag heeft altijd een speciale betekenis voor hem gehad. Hij beleeft altijd veel plezier aan het samenzijn van de leden, het een dag met elkaar optrekken, stil staan bij de overleden leden, de jubilarissen en plezier maken.

Wij wensen hem alvast een fantastisch jubileum, een prachtige Paasmaandag en een voorspoedig algeheel herstel.

Chrit, van harte proficiat met het jubileum, ook voor Leen!

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.