Dag van de blaasmuziek

30 september 2016

Dag van de blaasmuziek op 9 oktober met Schoolconcert

Op zondag 9 oktober 2016 presenteren vijf Maastrichtse HAFA-verenigingen zich tijdens de eerste editie van de Dag van de Blaasmuziek Maastricht met een gevarieerd programma. Op diverse locaties in de stad zetten harmonieën hun deuren open. U bent die middag van harte welkom bij Harmonie Heer Vooruit in de aula van de middelbare school Porta Mosana, (hoek Oude MolenwegVeldstraat) Heer-Maastricht, om kennis te maken met muziek en onze vereniging.

Het schoolconcert dat zal plaatsvinden is een onderdeel van een project dat start op 23 september in de basisscholen Suringar en OBS de Perroen. In de groepen 3 t/m 6 van deze scholen worden lessen gegeven ter voorbereiding op dit schoolconcert en wordt de mogelijkheid geboden om actief deel te nemen aan het Schoolconcert. Er worden liedjes geleerd horend bij verhaal ‘Muziek in het kippenhok’, een liedje met aangepaste tekst over de harmonie (melodie Waanzinnig gedroomd) en de kinderen gaan op zelf gemaakte instrumentjes spelen.

Kinderen, ouders, familieleden en andere belangstellenden zijn welkom in de aula van het Porta Mosana, waar om 14 uur het Schoolconcert begint. Natuurlijk zijn kinderen van de andere basisschollen en hun familie ook van harte welkom om te komen luisteren en kennis te maken met de instrumenten na afloop van het concert.

 

Het Schoolconcert, de voorbereiding

Met het motto: ”Beter goed gepikt, dan slecht verzonnen”, is de Commissie Jeugd & Opleidingen aan de slag gegaan met de vraag van Kumulus op 14 juli 2015 om een werkgroep te vormen, samen met Maastrichtse muziekverenigingen, om te onderzoeken op welke manier en moment in het jaar 2016 een wervingsmoment te gaan organiseren. Josette Aerts heeft ons als lid van de commissie een goed en al uitgevoerd idee aan de hand gedaan om dit muziekproject te laten slagen. Josette heeft namelijk met haar harmonie in Blerick n voor de Kinderboekenweek dit project mee georganiseerd. Zij heeft er gezorgd dat wij het boekje “Muziek in het kippenhok” met alle toebehoren mochten gebruiken en daar waren wij de harmonie van Blerick enorm dankbaar voor. Vandaar ons motto!

 

Op de eerste bijeenkomst bij Kumulus m.b.t. het organiseren van de toen nog HAFA-dag waren 7 verenigingen, die aan de slag gingen. Uiteindelijk bleven er 5 over. Lindy, Josette en Agnes hebben de workshop 'Creatief jeugd en leden werven' gevolgd, die door het Huis van de Kunsten Limburg werden georganiseerd. In maart werd in de commissie genotuleerd bij het kopje: “Werving”: Op 9 oktober 2016 een Hafa-dag organiseren met de hele harmonie. Eerst 5 weken lessen op scholen en dan als afsluiting de Hafa-dag. Sjef Ficker vragen mee te denken en bedenken wie die lessen op de scholen geeft. En dan op welke scholen? Agnes heeft als buren PC Suringarschool in Heer en zij heeft jaren gewerkt op OBS De Perroen in De Heeg. De contacten op beide scholen lenen zich goed om dit project daar te laten plaatsvinden.

 

Aangezien het hele project het een en ander gaat kosten qua lessen van muziekdocent (met conservatorium diploma), vervoerskosten muziekdocent, vergoeding voor muziekwerken, organisatie etc. heeft Josette de Stichting Vrienden van Heer Vooruit, in de persoon van Jean Boelen, bereid gevonden een subsidie bij de LBM aan te vragen. Dat is uiteindelijk met dank aan Jean, ook gelukt. Op de PC Suringar zouden we in de combigroepen 3 /4 en 5/6 in totaal 45 kinderen les geven. Op OBS De Perroen de groepen 3,4,5 en 6, maar door een interne lesprogramma wijziging, uiteindelijk naar groep 7 en 8. Door toedoen van Lianne, de leerkracht van groep 8, heeft doelgroep 4 en 5 toch instrumentjes geknutseld en de liedjes geleerd waardoor zij gemotiveerd waren om naar ons “Schoolconcert” te komen.

 

In totaal 143 kinderen. Beide scholen bij elkaar 188 kinderen. Dat zou niet passen in Aen de Wan en daarom weken we uit naar het Porta Mosana College, waarvoor Lindy de contacten legde De aula leent zich goed voor dit soort concerten. In overleg met Henk van den Hof, werd bekeken of de ruimte voldeed. De Stichting Vrienden van zorgden voor licht, geluid, catering en kramen om na afloop van het concert de kinderen letterlijk en figuurlijk te laten proeven aan de instrumenten die ze tijdens het concert hadden gehoord. Daar was de Cie J&O enorm blij mee. De start van het project was op vrijdag 23 september. Drie voorbereidende lessen (waarin instrumentjes werden geknutseld en liedjes (Lieve haan, Een nieuw lied en De Kippenhok rock) werden geleerd en geoefend, Het Schoolconcert op zondag 9 oktober en als nazorg twee vrijdagen 14 en 21 okt lessen over de instrumenten die na het concert in de opgestelde kramen te zien waren geweest: Alle kinderen hebben een inschrijfformulier voor muzieklessen bij HHV meegekregen. Afwachten wat dat oplevert.

 

Tijdens de voorbereidingen zijn we geconfronteerd met enkele tegenslagen. Allereerst bleek het een heel grote uitdaging te zijn een geschikte muziekdocent te vinden die op vrijdag de lessen op de scholen kon verzorgen. Toen we eenmaal iemand hadden, kreeg deze persoon opeens een baan aangeboden. Gelukkig vond Josette op de valreep Claudy van Bokhoven, collega-muzikant bij Blerick, bereid op heel korte termijn de lessen te willen geven. Het toeval wil dat Claudy deze lessen ook had verzorgd bij het project in Blerick. De volgende tegenslag was, dat onze dirigent Willy Sour, besloten had de baton erbij neer te leggen.

 

Door de concertreis naar Sneek kwamen we toevallig in aanraking met twee kandidaten. Tijdens een sollicitatierondje werd Wouter Pletzers onze nieuwe dirigent. Omdat we de repetities van het LLO voor de maand september en Het Schoolconcert moesten plannen en niet wisten of we tegen die tijd een nieuwe dirigent zouden hebben, heeft de Commissie Sjef Ficker en Josette Aerts gevraagd deze repetities te willen verzorgen. Beide hebben dit met veel plezier en elan gedaan. Stilaan kwam 9 oktober de Hafadag, waarvan de naam inmiddels veranderd was in “Dag van de Blaasmuziek Maastricht 2016”, steeds korter bij.

 

De Cie is tot slot op zoek gegaan naar iemand die het hele concert aan elkaar zou moeten praten, het verhaal voorlezen én zingen. We hadden Katja Henz al een heel tijdje in ons hoofd maar pas op zat 3 sept.! hebben wij ons eerste gesprek met Katja gehad. Gelukkig was Katja meteen enthousiast. Ze zag het helemaal voor zich. Ondanks de drukke tijd rond de opnames voor haar cd’s wilde Katja dit dolgraag doen. De lessen in de scholen verliepen naar wens, maar de priemende vraag was: komen er überhaupt en hoeveel kinderen naar het concert? Via social media is er meer dan voldoende reuring gemaakt. Kumulus volgde ons project op de voet. Josette Aerts had ondertussen Pieter Jansen (muzikaal adviseur van HHV) benaderd met de vraag of hij jury wilde zijn bij het beoordelen van de gemaakte instrumentjes. Daar hadden we een soort wedstrijdelement aan verbonden om kinderen naar het concert te krijgen. Uiteindelijk zou ieder kind een prijs krijgen een memoboekjes met HHV stickers (ontwerp Dennis Wouters, die ook getekend heeft voor de instrumentborden boven de kramen). 85 kinderen waren aanwezig, met aanhang bijna 200 personen. Later zou Kumulus op haar Facebook site schrijven: “Het knetterde, het tetterde en het bazuinde rond! Wat een muzikale middag in Heer. Kinderen dirigeren en het publiek klapt mee. Chapeau voor harmonie Heer Vooruit”.

 

Op 9 oktober was het dan zover; De Dag van de blaasmuziek. Hij begon al vroeg om 09:00 uur verzamelden de eerste helpers al om de aula van het Porta Mosana om te bouwen. Er moest plek zijn voor 200 mensen om te zitten, kinderen vooraan op de banken en de ouders erachter op stoelen. De marktkraampjes werden opgebouwd die later versierd werden door de leden. Het podium moest klaargemaakt worden zodat de harmonie daar kon spelen en de muziekinstallatie en diapresentatie werden klaargemaakt. Buiten aan het hek werd het spandoek van de dag van de blaasmuziek opgehangen terwijl binnen iedereen druk in de weer was. Maar na 2 uur lang door gewerkt te hebben zag het er al super uit. Het orkest zat klaar op het podium, het KTK kon beginnen met de laatste keer repeteren, de tafels en bekers voor de cupsong stonden klaar, de muziek werkte en de kraampjes stonden al klaar om later gebruikt te worden.

 

Het concert was in een woord geweldig! Het KTK opende het concert met een mars, die werd ondersteund door een beat. Daarna heette Katja Henz, die deze dag de presenteerrol het publiek welkom. Het harmonieorkest speelde het nummer ‘Waanzinnig gedroomd’. Echter de leerlingen van OBS de Perroen en de Suringarschool hadden een andere tekst geleerd. En dit werd goed meegezongen! Omdat het thema van het concert draaide rondom de Kinderboekenweek ging Katja verder met het vertellen van het verhaal ‘Muziek in het kippenhok’. Terwijl Katja het verhaal vertelde speelde op het doek boven het orkest een PowerPoint af met daarin de illustraties uit het boek. Ook het orkest deed mee met het verhaal te vertellen en dat wel door muziek te maken. Het orkest speelde de nummers Kippenhokrock, Een nieuw lied en Lieve haan die door Katja en de leerlingen van de scholen werden meegezongen. En wederom werd dit enorm hard meegezongen.

 

Tijd voor een bekend nummer bij de leerlingen; Let it Go uit de Disneyfilm Frozen. Hier hadden ze niet voor geoefend in de lessen met Claudy, maar dit was verder geen probleem om het toch mee te zingen. Ditzelfde gold voor de melodie van de cupsong. De harmonie speelde het nummer en een aantal leerlingenorkest leden speelde de melodie mee op bekers. Maar hier waren ze niet alleen in want veel leerlingen waren de melodie aan het meeklappen met hun handen of instrumentjes. Hierna maakten de leerlingen meer kennis met Sjef Ficker. Na een aantal vragen aan de dirigent kwamen 5 leerlingen op het podium om ook eens een orkest te dirigeren. Dit leverde 5 totaal verschillende varianten op van het liedje ‘Lang zal ze leven’. Toevallig dat Wies jarig was vandaag..? Dus een bloemetje. De leerlingen mochten hierna hun zelfgemaakte instrumentjes uithalen. Deze werden gejureerd door Pieter Jansen die speciaal voor ons nog even een keer jurylid was geworden.

 

Nadat ons jurylid met een kritisch oog de instrumenten had bekeken (en het enthousiasme van de muzikantjes) heeft hij iemand uitgekozen met een instrument die pakweg 3x zo groot was als zijzelf. Deze instrumentjes zijn uiteraard ook gebruikt. De leerlingen moesten de melodieën die de harmonie speelde op hun instrumentjes naspelen. De ouders werden hier niet gespaard, het bleek voor hun toch erg moeilijk om een echo oefening te doen met de harmonie. Maar Pieter was erg vrijgevig. Hij vond dat iedereen er geweldig uitzag met hun instrumenten en besloot iedereen een prijsje te geven. Nadat de harmonie afsloot met Do-Re-Mi/ Waanzinnig gedroomd, waarin alle kinderen voor de harmonie mochten komen staan op de trappen werd het tijd dat de leerlingen bij de marktkraampjes terecht konden.

 

Hier stonden de leden van de harmonie vervolgens klaar om de kinderen allemaal te laten spelen op hun instrument. En ook dit was een succes. Er stond al vrij snel een rij om onder andere de hoorn, hobo en saxofoon uit te proberen. En wat waren veel kinderen trots en blij als ze geluid kregen uit de instrumenten.

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.