Damescomité

 

In 2007 is het huidige damescomité van Harmonie Heer Vooruit aangetreden, als opvolger van het eerdere succesvolle damescomité. In 2017 is tijdens het Jaarfeest stil gestaan bij het tienjarig bestaan van de comité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Damescomité heeft tot doel gelden te vergaren waarmee Harmonie Heer Vooruit ondersteund kan worden. Jaarlijks tijdens het Jaarfeest overhandigt de voorzitter van het Damescomité de voorzitter van de vereniging een cheque. Vol enthousiasme organiseert het Damescomité daartoe een aantal activiteiten gedurende het jaar o.a.:

 • Een kienavond, april 2020
 • Fashion and Fun. 27 september 2019


Tevens ondersteunt het Damescomité de Harmonie, daar waar hulp nodig is.

Het huidige damescomité bestaat uit:

 • mevr. Marian van Engelshoven (voorzitter);
 • mevr. Marlou Kicken;
 • mevr. Zus Boelen;
 • mevr. Ilse Hoofs;
 • mevr. Karin Verbeet;
 • mevr. Betsie Michon;
 • mevr. Ulla Bastiaans.

Het Damescomité is te bereiken via:

Mevr. M.van Engelshoven 043 - 3611648.

Tevens is het damescomité te bereiken via: damescomite@hotmail.com.

Info

Nieuwsbrief oktober 2020

De nieuwsbrief van oktober  2020 kunt u hier bekijken.

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Activiteitenoverzicht 2020

Bijgevoegd het activiteitenoverzicht 2020. Het document is dynamisch en zal doorlopend worden bijgewerkt.

Het activiteitenoverzicht 2020 versie februari 2020 bekijken. Nu de Corona-maatregelen enige versoepeling toestaan van het verbod zal het bestuur zich beraden over de activiteiten gelet op de mogelijkheden die hiervoor op enig moment ontstaan. Voorlopig zijn dat de repetitie die weer plaats vinden met in acht name van het opgestelde protocol.

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.

 • WELKOM TERUG MUZIKANTEN!

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier zaterdag 24 oktober 2020 weer huis-aan-huis ophalen en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij  ouid papier op. Op zaterdag 24 oktober 2020 zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.