Eindelijk weer muziek

16 juni 2020

Eindelijk klinkt weer muziek!

 

Eindelijk klinkt er weer muziek bij Heer Vooruit, eindelijk gebeurt weer waarvoor een harmonie is opgericht: Muziek maken!Nadat vorige week de drumband weer samen muziek maakte, hebben afgelopen zondag de leerlingen dat ook gedaan en vanavond speelde het harmonieorkest weer samen.

Ook Heer Vooruit werd getroffen door de Corona-maatregelen en moest half maart de repetities staken. En niet alleen de repetities. ook de geplande activiteiten waaronder het Jaarfeest en geplande concerten konden geen doorgang vinden. We konden niet aanwezig zijn bij droeve gebeurtenissen (uitvaart oud-voorzitter Jean Meusen of bij blijde gebeurtenissen (o.a. onze jubilarissen in het zonnetje zetten. Alles moest aangepast doorgaan en dat betekende vaak niet doorgaan of in heel kleine kring. Maar die tijd lijkt voorbij, we kunnen weer, weliswaar aangepast, beginnen.

Het bestuur heeft op basis van een Protocol van KNMO en in overleg met het bestuur van Aen de Wan een eigen protocol opgesteld. Dat protocol biedt de mogelijkheid om met in acht name van de hierin opgenomen regels muziek te maken. Minder spontaan dan gewend, strakker georganiseerd, maar het biedt een uitkomst . Het is aan de leden de regels te respecteren in afwachting van verdere versoepeling. Voor nu is het bestuur blij dat voor het zomerreces toch nog door de drie geledingen gerepeteerd kan worden.

 

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.