Eregalerij Heer Vooruit

Harmonie Heer Vooruit kent een aantal ereleden en leden van verdiensten. Personen die zich belangeloos hebben ingezet voor het verenigingsleven van Heer Vooruit. De ereleden zijn vereeuwigd met een portret, dat ophangt in de bestuurskamer. Tijdens het Jaarfeest zijn de portretten in de zaal van Aen de Wan zichtbaar voor iedereen.

 

Ereleden

Ere-voorzitter Henri Cortjens Leo Pasmans

 

Bèr Heuts Mat van der Sman
Leon Schurgers René op den Buijs

 

Tijdens het Jaarfeest 2011 werd het besluit van de ledenvergadering uitgevoerd en werden aan de heren Nico Konings, Jef Konings, Chrit Budy en Louis Konings de titels van ereleden uitgereikt.

 

Leden van verdienste

In 2007 besloot de ledenvergadering ook de titel “Lid van verdienste” in te stellen. Datzelfde jaar werd ook meteen gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Scheidend voorzitter Jean Meusen was de eerste die deze titel te beurt viel tijdens het Jaarfeest 2007 uitgereikt.


Lid van verdienste Jean Meusen

Tijdens hetzelfde jaarfeest werd de titel ‘Lid van verdienste’ eveneens toegekend aan de leden van het Damescomité, dat na vele verdienstelijke jaren in 2006 was gestopt met haar activiteiten en het comité 75, opgericht ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan en sedertdien actief gebleven voor Heer Vooruit. Bij hun afscheid werden zij nu leden van verdiensten.

Tijdens het Jaarfeest 2009 zijn wederom twee Leden van Verdienste benoemd: de broers Jopie en Jean Jeurissen.

Daardoor kent de vereniging nu de volgende leden van verdiensten: Dhr. Jean Meusen, dhr. Paul Badeaux, dhr. Ber Heuts, dhr. H. Bastings, dhr. Martin Boelen, dhr. Peter Boelen, mw. Leen Budy, dhr. Frank Castermans, mw. A. Cortjens, mw. Annie Konings-Peeters, dhr. Theo Pasmans, dhr. Jef Passier, mw. M. Passier, dhr. Harrie Puts, mw. Miep Scherders, mw. Pauline Schurgers-Paulussen, dhr. P. Soudant, dhr. Lou Visser, dhr. B. Bastiaens, dhr. P. Smeets, mw. Annie Walraven, dhr. Jopie Jeurissen en dhr. Jean Jeurissen.


Voormalig damescomité


Comité 75

Jean en Jopie Jeurissen

 

Het Jaarfeest 2012 verrijkte Heer Vooruit met twee nieuwe ereleden: Jean Jeurissen en Math Jaspers. Voorzitter Raymond Braeken rijkte de portretten die horen bij deze eretitel uit op tweede paasdag 2012.

 

De jongste telg in de eregalerij is Pierre Budy. Pierre werd bij zijn 50jarig lidmaatschap van Heer Vooruit ook benoemd tot erelid van de vereniging. Dat gebeurde tijdens het jaarfeest in 2015.

Tijdens het jaarfeest 2017 werd de eregalerij van de vereniging verder uitgebreid. Zilveren jubilaris Peter Smeets werd benoemd tot erelid van de vereniging vanwege het vervullen van 25 jaar bestuurslidmaatschap bij Heer Vooruit. En Monique Budy, Jean Boelen, Henk van den Hof en Roel Vossen werden benoemd tot leden van verdienste voor het 15 maal organiseren van het Galaconcert. Eerst onder de vlag van het Galacomité en de laatste jaren onder de vlag van de Stichting Vrienden van Harminie Heer Vooruit.

Info

Nieuwsbrief augustus/september 2017.

De nieuwsbrief voor de maanden augustus en september 2017 kunt u hier bekijken en hier de bijlage.

Heer Vooruit in de Markant

Maandelijks verschijnt een bijdrage van Heer Vooruit in de Markant van Oost Maastricht. Bekijk hier onze bijdragen.

 • September 2017
 • Juli Augustus 2017
 • Juni 2017
 • Mei 2017
 • April 2017
 • Maart 2017
 • Februari 2017
 • Januari 2017

   

  Galaconcert 2017

  Het 16e Galaconcert van Harmonie Heer Vooruit vindt plaats op 9 december a.s. in de theaterzaal van Mercedes Benz CAC. Klik hier voor de laatste informatie, de solisten en de tickets. De voorverkoop is inmiddels gestart.

   

  Kleding- en snuffelmarkt Damescomité, 22 oktober 2017

  Op zondag 22 oktober a.s. vindt de jaarlijkse Kleding- en snuffelmarkt van ons Damescomité plaats. Die dag is de markt van 10 tot 16 uur te bezoeken in Aen de Wan voor de entreeprijs van € 1,00. Ook zijn er nog kramen te huur. De markt vindt plaats op de begane grond en de foyer van Aen de Wan. Hebt u interesse in het huren van een kraam? Download hier het formulier en stuur het ingevuld terug.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, ons Klaroen- en Tamboerkorps of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond (eerst het KTK en daarna het Harmonie-orkest) in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Ophalen oud papier zaterdag 23 september 2017

  Op de zaterdag 23 september 2017 wordt wederom oud papier opgehaald in Heer. Vanaf 8 uur zijn de ophaalploegen onderweg en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden. Regel is dat de 4e zaterdag van de maand oud papier wordt opgehaald..