Erelid Jef Konings overleden

8 februari 2018

Erelid Jef Konings overleden

Op woensdag 7 februari jl. bereikte ons het droeve bericht dat ons erelid Jef Konings die dag was overleden. Omdat zijn vader actief was binnen Heer Vooruit kwam Jef op 1 juli 1955, op 14 jarige leeftijd bij onze vereniging.

Bij gelegenheid van zijn 60 jarig jubileum in 2015 gaf hij aan dat zijn oudste herinnering aan Heer Vooruit was het alleen uittrekken met een pet. Het uniform kwam later. Op 70 jarige leeftijd werd hij erelid van Heer Vooruit, samen met zijn broers Louis en Nico.

Onze herinnering aan Jef bij Heer Vooruit is een herinnering aan een muzikant op bas. Maar niet alleen als muzikant heeft hij zijn krachten gegeven aan de vereniging, maar ook als lid van de muziek- en de directiecommissie. Als lid van deze laatste commissie stond hij ook korter bij de diverse dirigenten. Bij het Kerstnachtensemble ontbrak hij niet en hij maakte deel uit van de Burghkapel. Samen met Annie was hij altijd present bij muzikale en niet-muzikale activiteiten, te meer ook omdat Annie, eveneens lid van verdienste van Heer Vooruit, deel uitmaakte van het Damescomité.

De laatste jaren heeft Jef veel problemen met zijn gezondheid gehad. Steeds vocht hij terug en probeerde daar waar mogelijk weer spelend aan te sluiten bij het orkest met een aangepaste bas. Zo keerde hij in 2015 terug bij het concert ‘Hier mien dörpke’ na een afwezigheid vanwege zijn gezondheid. Hij hoopte toen nog enkele jaren actief te mogen blijven als muzikant. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.

Jef, dank voor 62 jaren inzet voor Heer Vooruit! Wij wensen Annie, kinderen en verdere familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.