Gouden jubileum voor Nico Konings

31 maart 2010

Gouden jubileum voor Nico Konings

Als Nico de bestuurskamer binnenkomt zijn we bijna klaar met het interview met Math Knubben. We hebben op dat moment 90 jaren Heer Vooruit ervaring aan tafel zitten en al snel wordt gezamenlijk teruggeblikt. Over uitstapjes, muzikaal niveau, keuze voor muziekwerken en concoursen.Beide hebben dan ook een lange samenwerking binnen Heer Vooruit achter de rug.

Page, piston en trombone, in deze 3 woorden kan de (muzikale) carrière van Nico Konings binnen Heer Vooruit worden samengevat. En dat gedurende 50 jaren. Nico begon zijn muzikale leven in 1960 met muzieklessen om piston te kunnen spelen. Maar uit dat oude instrument kwam niets. Al snel stapte hij daarom over naar de ventieltrombone, tweede partij, om in 1972 over te stappen naar de eerste partij. Deze trombone regelde hij met en kreeg hij van Simon Jeurissen. Tenslotte schoof Nico door naar de schuiftrombone, die hij ook weer kwijtraakte, maar die hij vervolgens weer van Theo Pasmans wist te bemachtigen.

Net als bij de familie Budy is ook hier sprake van een echte Heer Vooruit-familie. Zijn vader was vaandeldrager en penningmeester (met trots wijst hij naar het portret in de eregallerij), zijn moeder actief lid van het Damescomité. Ook zijn broers Jef en Louis zijn actief binnen Heer Vooruit. En zijn dochter Kelly is thans eveneens als muzikant en commissielid aan Heer Vooruit verbonden.

Nico is niet alleen 50 jaren als muzikant verbonden aan Heer Vooruit, hij is ook circa 40 jaren als muziekcommissaris actief geweest. Hij voerde het systeem van het kopiëren van de muziekpartijen in. Door het uitreiken van kopieën in plaats van originelen, bleef het originele werk altijd in tact en dus voor hergebruik beschikbaar. Hij kende de pappenheimers die nooit inleverden en zo kwam dus toch niets kwijt.Ondanks dat hij zijn werkzaamheden als muziekcommissaris pakweg een vijf of zestal jaren geleden staakte (op het moment dat Miguel stopte), is hij thans toch weer de verspreider van de muziek bij het Harmonie-orkest. Maar alleen dat zegt hij er nadrukkelijk bij.

Hoe kijkt hij tegen Heer Vooruit anno 2010 aan? Hij kijkt de toekomst positief tegemoet. Het moet alleen weer aantrekkelijker worden gemaakt bij Heer Vooruit. Niet aan alle tradities kan meegedaan blijven worden. Er moet ook ruimte komen voor nieuwe dingen. Hij ziet veel talent en ideeën in de vereniging, die helaas niet gebruikt worden. Het waarom is een vraagteken. Als voorbeeld noemt hij: waarom kunnen we met behulp van John Purnot, een vakman, niet eens iets maken van bijvoorbeeld een Stertocht? Iets van een gesloten blok, misschien wel zonder bestuur eens.

Kan hij zich vinden in het besluit om niet deel te nemen aan het Bondsconcours? Nico zegt tegenstander te zijn geweest van deelname aan het concours. Hij is rationalist. Het een half jaar ervoor krom liggen, de kosten en de energie die de deelname vragen wegen voor hem niet op tegen het resultaat. En om het benodigde geld bij elkaar te krijgen zullen ook nog eens door de leden extra inspanningen verricht moeten worden.

Zoals dat bij een jubileum hoort, wordt teruggeblikt op zijn periode bij Heer Vooruit. Wat is of zijn, zijn muzikale en niet muzikale hoogtepunten van de afgelopen 50 jaren? En dan komt het jaar 1968 weer om de hoek. Als prins Nico I ging hij de Heerder gemeenschap voor in de carnavalstijd. Ook nam Heer Vooruit dat jaar deel aan het Bondsconcours met een minimale bezetting van slechts 42 muzikanten, waaronder 6 leerlingen. Met 319,5 punten o.l.v. dirigent Sipers werd een nooit geëvenaard resultaat behaald.

Nico, het is niet jouw eerste jubileum, wat heb je zien veranderen binnen HHV? Het feit dat Heer Vooruit werd gedragen door families heeft zijn positieve maar ook negatieve kanten gekend. Midden jaren zestig leidden spanningen tussen families tot spanningen binnen Heer Vooruit. Het concours in 1968 is daarin een breekpunt geweest. Vanaf dat moment werd Heer Vooruit niet meer gedragen door families . We moeten anno nu dan ook open staan voor nieuwe leden. Accepteren dat deze soms maar 5 jaar meedoen en dan weer vertrekken. De kans dat mensen die nu lid worden, een 25 jarig jubileum zullen halen is klein. We zijn geen gemeenschap als Eijsden waar je aan de muziekverenigingen ‘moet’ meedoen. De maatschappij verandert, en Heer Vooruit moet mee veranderen daarin. Wij moeten onze visie aanpassen aan de mogelijkheden. Een andere visie, een ander beleid en een andere strategie voeren aangepast aan de tijd van nu.

Wat is zijn mening omtrent het Galaconcert? Het Galaconcert ziet hij niet als een muzikale uitdaging. Het is begonnen met 250 toeschouwers en is uitgegroeid tot een gebeuren met publiekstrekkers waarvoor er stoelen te weinig zijn. De formule vindt hij nog altijd goed. Maar de harmonie komt te weinig aan bod. Hij zou niet één werk voor de harmonie hebben gekozen van een kwartier maar drie werken van bijv. 7 minuten. Op die manier is ook tijd voor een prelude van het concert. Ook merkt hij nog op dat de repetities voor het concert toch te laat beginnen. Meestal wordt na de zomervakantie pas echt ingezet op het Galaconcert.

Nico, ook voor jou een grote proficiat met je gouden jubileum. We hopen je nog lange tijd binnen onze muzikale gelederen te hebben.

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.