Harmonie Heer Vooruit 1906

In 2006 heeft Harmonie Heer Vooruit uitvoerig stil gestaan bij het 100-jarig bestaan van de vereniging. Diverse activiteiten vonden plaats om het jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Inmiddels zijn we 16 jaren verder en nog steeds wordt met een goed gevoel teruggeblikt naar het 100 jarig bestaansfeest, maar ook naar de afgelopen inmiddels ruim 100 jaren.

Exacte wetenschap over de oprichting van de Harmonie in 1906 bestaat niet. Twee verhalen doen de ronde; beide hebben onvrede als thema waaruit een nieuwe vereniging ontstond. Op 1 maart 1906 vond de oprichting plaats van de nieuwe harmonie. Tot op de dag van vandaag wordt in de volksmond nog gesproken over de "Nuij vaan Hier", ondanks de ruim 100 jaren die de harmonie inmiddels bestaat.
De hoofdonderwijzer van school, dhr. Winandus Wolfs, was de eerste voorzitter en dhr. Jos Kicken werd de eerste dirigent. Als verenigingslokaal deed het café met zaal gelegen aan de Oude Kerkstraat dienst. Al op 23 maart 1906 presenteerde het korps zich door de H. Mis op te luisteren. Dit werd gevolgd door aanschaf van nieuwe instrumenten en een subsidieaanvraag bij de toenmalige gemeente Heer, die uiteindelijk werd gehonoreerd.

In 1956 vond het 50-jarig bestaan plaats. Het jubileum ging gepaard met het aanbieden van een nieuwe drapeau. De voorzitter van het comité oud-leden dhr. Cl. BrÃls bood het doek aan. De viering van het 50 jarig bestaan vond plaats op Paasmaandag. Na de mis om 7.30 uur volgde een gezamenlijke koffietafel. Vervolgens ging het gezelschap vooraf gegaan door de Maastrichtse Fanfare St. Joezep naar de kerkelijke viering van het jubileum. Het bestuur bestond toen der tijd uit 15 leden, waarvan dhr. Schurgers voorzitter was. Een feestcomité onder voorzitterschap van H. Aerts zorgde voor de organisatie.

In 1954 werd naast het bestaande instrumentenfonds nog een nieuw comité gevormd, het comité Oud-leden. Dit comité stelde zich ten doel de harmonie aan een compleet stel instrumenten te helpen voor een op te richten drumband. Vanaf het 50-jarig bestaan in 1956 werd de harmonie voorafgegaan door de nieuw opgerichte drumband (later KTK) met als tamboermaître Dries van der Kuip. De drumband telde bij aanvang 19 leden. In 1960 nam de drumband voor een eerste maal deel aan een concours.

In mei 1981 vonden de festiviteiten van het 75-jarig bestaan plaats in een feesttent op het Kennedyplein. De Limburger kwam enkele dagen voor het jubileum met een speciale uitgave van een jubileumkrant, gedrukt op geel papier. Het Comité 75, onder leiding van Henri Cortjens had voor het vele voorbereidende werk gezorgd. Een receptie, kerkelijke viering (het jubilerende korps werd naar de kerk begeleid door Kon. Harmonie Ste. Caecile uit Eijsden), koffietafel, feestavond, frühshoppen, feestavond en het Stedelijk Drumbandconcours maakten deel uit van het jubileumprogramma. Gouverneur Kremers overhandigde bij die gelegenheid de Erepenning van verdienste aan het korps. Ook minister-president Van Agt bezocht het jubilerende korps en sierde het vaandel met een penning.

Te samen met het 75 jarig bestaan vierde het KTK haar 25 jarig bestaansfeest. Onder aanvoering van tamboermaître Michel Mols en muzikale leiding van H. Nelis werd bij het stedelijk Drumbandconcours het predikaat "zeer goed" behaald.

In het najaar van 1982 werd het verenigingsorgaan "Het Vooruitzicht" geboren. Een 5-koppige redactie had een prijsvraag uitgeschreven om een naam te bedenken voor dit blad. Mevr. Annemarie Dzon was de prijswinnaar. Voorzitter Fr. Beerkens nam voor kerstmis 1982 het eerste exemplaar in ontvangst. Het ontwerp van de omslag kwam van Bèr Heuts.

Einde 1985 werd een jeugdensemble opgericht. Onder leiding van Charles Bosters begon een aantal jongeren ter voorbereiding op de overstap naar het harmonieorkest te musiceren.

In september 1997 werd gestart met de cursus AMV voor kinderen vanaf groep 5 van de basisschool. De lessen worden in Aen de wan gegeven door Josette Aerts, lid van de vereniging.

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

In 2006 bestond de vereniging 100 jaren, na eerder stil te hebben gestaan bij het 75-jarig jubileum. Het jubileumjaar startte met een galaconcert dat plaats vond in het Mercedes-gebouw in Maastricht. Als solisten traden Marjolein Keuning, Lisanne Soeterbroek en onze eigen klarinettiste Manoe Konings op. Het harmonieorkest stond voor de eerste maal onder leiding van dirigent mevr. Ingeborg Stijnen. Het jubileum kreeg een vervolg met een concert van de Marinierskapel in het Mecc. De feestactiviteiten vonden plaats in mei 2006 van dat jaar. Een heuse reünie, uiteraard receptie en feestavond, het districtsfestival en een heus promsconcert van ons leerlingenorkest. Het jubileumjaar werd afgesloten met wederom een galaconcert.

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Anno 2022 kent de Harmonie Heer Vooruit een Harmonieorkest, een Drumband en een Leerlingenorkest. Het Harmonieorkest staat onder leiding van dhr. Sjef Ficker. De drumband wordt geïnstrueerd door Rian Pasmans, terwijl het Leerlingenorkest onder leiding staat van Wouter Pletzers.

Â

Voorzitters Harmonie Heer Vooruit

W.Wolfs 1906 -
J. Habets - 1914
H. van Kan 1914 -
P. Cleassens - 1918
J. Wachelder 1918 - 1940
H. Noë 1945
H. Weerts 1946 - 1952
G. Schurgers 1952 - 1964
P. Stessen 1964 - 1966
J. Geelen 1966 (int.)
F. Beerkens 1967 - 1985
H. Cortjens 1985 - 1997
T. Cobben 1997
H. Cortjens 1997 - 1999 (wnd vzt)
B. Seegers 1999 - 2002
J. Meusen 2002 - 2007
H. Cortjens 2006 - 2007 (wnd vzt)
J. Jeurissen 2007 - 2009 (plv vzt)
R.Braeken 2009 - 2017
P. Kicken 2017- 202 (vice vzt)
P. Kicken 2020-heden

Â

Dirigenten Harmonie Heer Vooruit

J. Kicken
1906
G. Devens
1907 - 1929
C. Haack 1929 - 1936
P. Stalmeier 1936 - 1944
P. Stallinga 1944
J. Noë 1945
M. Koekelkoren 1946 - 1948
J. Driessen 1948 - 1962
E. Dohmen 1962 - 1964
P. Stalmeier 1965 - 1966
M. Knubben 1967 (int.)
H. Sipers 1967 - 1977
M. Knubben
1977 - 1984
J. Conjaerts 1984 - 1987
H. Nickel 1987 -1997
M. Rodrigo i Tamarit 1998 - 2005
I. Stijnen
2005 - 2013
S. Ficker
2013 - heden

Veel van deze gegevens zijn afkomstig uit het jubileumboek “100 jaor, De Nuij van Hier” van Wiel Eggen, Theo Pasmans en Louis Konings, uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 2006.

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.