Jaarfeest Heer Vooruit 2009

13 april 2009

Jaarfeest Heer Vooruit 2009

Op Paasmaandag viert Harmonie Heer Vooruit steevast haar Jaarfeest. Op die dag wordt stilgestaan bij de jubilarissen van de vereniging en wordt eer betoond aan de overleden leden. Gevolgd door een feest voor de hele vereniging. Zo ook afgelopen maandag, 13 april.

 

In de Sint Petrus Bandenkerk werd ’s morgens samen met het Caeciliakoor de Heilige Mis opgeluisterd. Onder leiding van Ingeborg Stijnen werd de mis met veel muziek voltooid. Drijvend op een muzikaal vlot naar een andere dimensie liet de pastoor zich als overpeinzing ontvallen. De voorbeden door Agnes Braeken voorgelezen stonden in het teken de jubilarissen van Heer Vooruit, de ons ontvallen leden en de nieuwe bestuursleden. Na afloop presenteerde het korps zich traditioneel op de trappen voor de kerk. Op die manier kwamen de nieuwe hoezen van de sousafoons (aangeboden door het Damescomité) goed tot hun recht.

Na de serenade voor de kerk werd koers gezet naar de begraafplaats. Daar werd eer betoond aan de overleden leden van Heer Vooruit. Ere-voorzitter Henri Cortjens, voorzitter Raymond Braeken en jubilaris Bèr Heuts legden namens de Heer Vooruit-familie een bloemstuk in de kapel.

 

Vervolgens ging de harmonie richting Aen de Wan, waar de rest van de dag feest werd gevierd. Daar vond eerst de interne huldiging van de jubilarissen plaats. Veel van de aandacht voor de jubilarissen ging dit jaar uit naar dhr. Bèr Heuts, die 70 jaren lid is van Heer Vooruit. Begonnen als 13 jarige bij de vereniging, heeft hij veel van de 103 jarige historie van HHV meegemaakt. Terecht werd hij door voorzitter Raymond Braeken en wethouder Luc Winants toegesproken en onderscheiden. Mevr. Nancy Willems was de tweede jubilaris die in het zonnetje werd gezet. Zij is 25 jaar van Heer Vooruit en maakt van bijna alle geledingen deel uit. Ook zij werd voor haar verdiensten onderscheiden door de HHV en de bond. Dhr. Pierre Willems ontving de hulde voor zijn 12 ½ jarig lidmaatschap van Heer Vooruit en de bond. Tot slot kregen de 2 bondsjubilarissen Audrey Retrae (25 jaar) en Jérôme Braeken (12 ½ jaar) de onderscheidingsversierselen van de bond LBT voor hun verdiensten.

Daarmee was de koek nog niet op. De gebroeders Jeurissen (Jopie en Jean) werden onderscheiden met de titel ‘lid van verdienste’ voor de grote inzet die zij in vele jaren voor Heer Vooruit hebben getoond. Daarmee markeerde HHV hun inzet voor de vereniging. De eerste jaars muzikanten in het Harmonieorkest of Klaroen en Tamboerkorps ontvingen een roos.

Als laatste vóór de openbare receptie had het Damescomité voor de vereniging een verrassing in petto. Naast de doeken voor de sousafoons boden zij de vereniging een cheque aan waarmee een instrument gekocht kon worden. Het spreekt voor zich dat het middagfeest, gelardeerd met allerlei optredens door de leden, tot in de avonduren duurde.

Zie ook het fotoalbum.

Info

Nieuwsbrief maart  en extra nieuwsbrief maart 2020

De nieuwsbrief voor de maand maart 2020 kunt u hier bekijken evenals de extra nieuwsbrief over het aflassen van het Jaarfeest in april.

Activiteitenoverzicht 2020

Bijgevoegd het activiteitenoverzicht 2020. Het document is dynamisch en zal doorlopend worden bijgewerkt.

Het activiteitenoverzicht 2020 versie februari 2020 bekijken.

Repetitie tijden en data

Met ingang van augustus 2018 zijn de repetitiedagen en -tijden als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 • Kienavond Damescomité Heer Vooruit

  Noteer alvast in uw agenda: 28 maart: Jaarlijkse Kienavond in Aen de Wan.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier zaterdag 28 maart 2020 huis-aan-huis ophalen afgelast, wel container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij  ouid papier op. Zo was ook de bedoeling  In maart zou zaterdag 28 maart vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg zijn (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur. Maar van de gemeente is bericht ontvangen dart geen huis-aan-huis oud papier wordt opgehaald, wel kan papier worden aangeboden bij de container. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.