Jaarfeest Heer Vooruit 2009

13 april 2009

Jaarfeest Heer Vooruit 2009

Op Paasmaandag viert Harmonie Heer Vooruit steevast haar Jaarfeest. Op die dag wordt stilgestaan bij de jubilarissen van de vereniging en wordt eer betoond aan de overleden leden. Gevolgd door een feest voor de hele vereniging. Zo ook afgelopen maandag, 13 april.

 

In de Sint Petrus Bandenkerk werd ’s morgens samen met het Caeciliakoor de Heilige Mis opgeluisterd. Onder leiding van Ingeborg Stijnen werd de mis met veel muziek voltooid. Drijvend op een muzikaal vlot naar een andere dimensie liet de pastoor zich als overpeinzing ontvallen. De voorbeden door Agnes Braeken voorgelezen stonden in het teken de jubilarissen van Heer Vooruit, de ons ontvallen leden en de nieuwe bestuursleden. Na afloop presenteerde het korps zich traditioneel op de trappen voor de kerk. Op die manier kwamen de nieuwe hoezen van de sousafoons (aangeboden door het Damescomité) goed tot hun recht.

Na de serenade voor de kerk werd koers gezet naar de begraafplaats. Daar werd eer betoond aan de overleden leden van Heer Vooruit. Ere-voorzitter Henri Cortjens, voorzitter Raymond Braeken en jubilaris Bèr Heuts legden namens de Heer Vooruit-familie een bloemstuk in de kapel.

 

Vervolgens ging de harmonie richting Aen de Wan, waar de rest van de dag feest werd gevierd. Daar vond eerst de interne huldiging van de jubilarissen plaats. Veel van de aandacht voor de jubilarissen ging dit jaar uit naar dhr. Bèr Heuts, die 70 jaren lid is van Heer Vooruit. Begonnen als 13 jarige bij de vereniging, heeft hij veel van de 103 jarige historie van HHV meegemaakt. Terecht werd hij door voorzitter Raymond Braeken en wethouder Luc Winants toegesproken en onderscheiden. Mevr. Nancy Willems was de tweede jubilaris die in het zonnetje werd gezet. Zij is 25 jaar van Heer Vooruit en maakt van bijna alle geledingen deel uit. Ook zij werd voor haar verdiensten onderscheiden door de HHV en de bond. Dhr. Pierre Willems ontving de hulde voor zijn 12 ½ jarig lidmaatschap van Heer Vooruit en de bond. Tot slot kregen de 2 bondsjubilarissen Audrey Retrae (25 jaar) en Jérôme Braeken (12 ½ jaar) de onderscheidingsversierselen van de bond LBT voor hun verdiensten.

Daarmee was de koek nog niet op. De gebroeders Jeurissen (Jopie en Jean) werden onderscheiden met de titel ‘lid van verdienste’ voor de grote inzet die zij in vele jaren voor Heer Vooruit hebben getoond. Daarmee markeerde HHV hun inzet voor de vereniging. De eerste jaars muzikanten in het Harmonieorkest of Klaroen en Tamboerkorps ontvingen een roos.

Als laatste vóór de openbare receptie had het Damescomité voor de vereniging een verrassing in petto. Naast de doeken voor de sousafoons boden zij de vereniging een cheque aan waarmee een instrument gekocht kon worden. Het spreekt voor zich dat het middagfeest, gelardeerd met allerlei optredens door de leden, tot in de avonduren duurde.

Zie ook het fotoalbum.

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.