Jef Konings: 60 jaar Heer Vooruit

31 maart 2015

Jef Konings: 60 jaren Heer Vooruiter!

"Kinste neet ut zelfde opschrieve es tien jaor gelijje?" was de reactie toen ik Jef Konings belde om een afspraak te maken voor dit verhaal. Jef Konings, 60 jaar Heer Vooruit, doen we tekort als we hieraan gehoor geven. Natuurlijk zijn de eerste 50 jaren niet uit te poetsen, maar de laatste tien jaren evenmin. Zijn vader was actief binnen Heer Vooruit en dat was voor de zonen het voorbeeld dat zij volgden. Op 1 juli 1955, op 14 jarige leeftijd kwam Jef bij Heer Vooruit. Op 70 jarige leeftijd werd hij erelid van de vereniging, samen met zijn broers Louis en Nico. De drie koningen werd tegelijk erelid, samen met Chrit Budy, de vader van een andere jubilaris dit jaar. Thans , als bijna 74 jarige, is hij nog altijd muzikaal actief, net weer terug na een blessure.

 

" Wat is je oudste herinnering aan Heer Vooruit? " Jef herinnert zich dat de muzikanten uittrokken met alleen een pet. De uniformen kwamen pas in 1956 Ter gelegenheid waarvan een serenade werd gebracht herinnert hij zich niet meer zeker, maar het zou het afscheid van Jean Pasmans kunnen zijn geweest. Van de oudste herinnering stappen we over naar de jongste ervaring, het concert ‘Hier mien dörpke’ van enkele dagen eerder. Na een ruime periode waarin de gezondheid hem in de steek liet, is hij onlangs weer begonnen. Als het kon bezocht hij wel de repetities als toeschouwer. Maar het zelf weer musiceren doet hij het liefste. Het was de twee weken voor het concert aan poten om de stukken op tijd te beheersen. Hij speelt nu op een aangepaste bas en het spelen bevalt hem prima. Hij is blij het concert weer mee te hebben gedaan. Jef geeft aan altijd veel te oefenen. Hij heeft dat nodig om de werken te beheersen en dus wordt nagenoeg dagelijks geoefend.

 

We vragen Jef naar de dirigent waarmee hij de beste persoonlijke band heeft ge

had in de loop der jaren. Jef heeft deel uitgemaakt van de muziekcommissie en de directiecommissie en is dus soms wat nauwer bij dirigenten betrokken geweest. Na enige bedenktijd antwoordt hij met Miquel de beste band te hebben gehad. Alle dirigenten hadden van het een wat meer en van het ander wat minder, maar Miquel trok hem toch het meeste aan. Bij de huidige dirigent vond hij het spannend of hij aan het einde van de eerste repetitie zou zeggen te blijven als dirigent. Het neigde naar een negatief antwoord, maar Sjef bleef toch. Voor óf op concours gaan óf het Galaconcert heeft hij geen voorkeur. ‘Alle twee’ antwoordt hij. Een concours begon vaak anderhalf jaar te voren en gedurende die tijd werden drie of twee werken volledig doorgezaagd. Het Galaconcert telt veel meer werken en de voorbereidingstijd is een paar maanden. Wezenlijk anders dus. Het Galaconcert met Guido Dieteren en zijn orkest heeft hij als fan van Guido’s orchestra als het mooiste ervaren. Ook hij herinnert zich nog goed het concours in 1968 met Sipers met de score van 319,5 punten.

Gevraagd naar hoogtepunten in de afgelopen 60 jaren verwijst Jef naar de diverse concerten en concoursen. Specifiek noemt hij er geen. Ook de Burghkapel komt ter sprake en de geweldige tijd die ook hij met de kapel heeft doorgebracht. Annie brengt zijn inbreng in het Kerstnachtensemble ter sprake. Het ensemble begon na de nachtmis en trok vervolgens de hele nacht rond om ’s morgens tegen 10 uur thuis te arriveren. We constateren dat dit geweldig is voor de deelnemers aan deze tocht, met spijs en drank maar dat het thuisfront eerste kerstdag wel kon vergeten. En natuurlijk vult Jef dit aan met anekdotes over een bezoek aan wethouder Van Caldenborgh en een muziekinstrument dat hij omhing en direct langs het lichaam naar beneden viel. “De enige schade die ik ooit aan instrumenten heb veroorzaakt” stelt hij vast. En die instrumenten waren piston, bugel, trombone, bas en sousafoon.

 

Gedurende het gesprek praat Jef aan een stuk door over de harmonie. En daar waar het stokt wordt hij aangevuld of gecorrigeerd door zijn vrouw Annie. Annie is eveneens heel actief geweest bij Heer Vooruit o.a. in het Damescomité, waarvoor zij bij het afscheid is benoemd tot lid van verdienste van de vereniging. Jef draagt de titel erelid van de vereniging. Hem verleend tijdens het Jaarfeest in 2011. Samen met zijn broers Louis en Nico, hetgeen natuurlijk een uniek feit is dat drie broers te samen een dergelijke titel ontvangen. "Wat vindt hij van Heer Vooruit anno 2015? ".Jef constateert dat bij een gewoon concert toch al veel uithulpen nodig zijn om nog maar niet te spreken van het Galaconcert. De dirigent heeft het korps wel weer meer aan het spelen gekregen. Hij heeft in zijn tijd wel meer ups en downs meegemaakt het Heer Vooruit. Maar ook hier komen we wel weer goed uit stelt hij. Hij hoopt zelf nog enkele jaren actief te kunnen blijven als muzikant.

 

Jef van harte proficiat met dit jubileum, ook voor Annie, de kinderen en kleinkinderen!

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.