Jubilarissen 12 1/2 jaar Heer Vooruiter

20 april 2011

Wouter Habets, Mireille Sthijns, Jo Hoofs, Rob Boelen en Henri Lahaye allen 12 ½ jaar HHV

We zitten dit jaar ruim in de leden die 12 ½ jaar Heer Vooruiter zijn. Reden om deze jubilarissen nader voor te stellen.

Hoe ben je bij Heer Vooruit terecht gekomen? “In de jaren 70 tot 1981 ben ik al bij de drumband geweest. Na mijn huwelijk ben ik ermee gestopt omdat toen tafelvoetbal voor mij op de eerste plaats kwam. Toen Danny, mijn zoon, op een dag vroeg of hij naar de drumband mocht gaan, heb ik besloten om samen met hem naar de drumband te gaan” antwoordt Rob Boelen.

Wouter Habets herinnert zich: “Op zeer jeugdige leeftijd toonde ik al interesse in muziek, m.n. de piano. Op de basisschool werd het tijd om muzieklessen te gaan volgen. Van de moeder van Mireille Sthijns, wij zaten samen in de klas, hoorde mijn moeder dat je bij Heer Vooruit de AMV cursus kon volgen. Wij kregen les van Astrid Laeven. Daarna moest je een instrument kiezen. Het werd de trompet. Met veel enthousiasme heb ik les gehad van Hub Nickel in een kamertje in de Ridderzaal. Daarna kreeg ik les van Maurice Dubislav. Ik heb mijn HAFA A en B gehaald. Vanwege mijn studie Bouwkunde aan de TU Eindhoven heb ik mijn muzieklessen moeten stopzetten en kan ik moeilijk de repetities bijwonen.”

“In de tijd dat ik bij KPN werkzaam was speelde ik als tenorsaxofonist mee in een herremenieke van het bedrijf. Mijn toenmalige collega Tom Cobben heeft mij diverse malen benaderd om lid te worden van Heer Vooruit. In 1991 ben ik samen met Ilse in Heer komen wonen. In 1996 belde een bestuurslid samen met een lid van de thuisbingo van HHV bij ons aan en werd ik wederom benaderd om lid te worden van de harmonie. Na de zomervakantie van 1997 ben ik bij het leerlingenorkest gestart als tenorsaxofonist en per 2-1-1998 ben ik toegetreden tot het harmonieorkest” is Jo Hoofs zijn verhaal. Jo was eerder lid van Fanfare Juliana (1968-1989) en de drumband van dit korps.

Henri Lahaye: “In eerste instantie speelde mijn ex-vrouw en dochter klarinet bij Heer Vooruit. Zij zijn beiden inmiddels gestopt. Kort nadat zij lid werden, ben ik zelf trompet gaan spelen. Eigenlijk wilde ik dat al veel langer gaan doen, maar daar was eerder iedere keer wel weer iets tussen gekomen, waardoor dit niet lukte of dat hier geen tijd voor was.” Henri is begonnen met het leren lezen van muzieknoten en tegelijkertijd ook met het trompet spelen. Heel kort bij Jean-Pierre Sthijns, later bij Leon Schurgers en Jo Cobben.

Mireille Sthijns:” Ik ben bij Heer Vooruit terecht gekomen, omdat mijn vader ook in Heer Vooruit speelt. Als klein kind ging mijn vader altijd repeteren wanneer ik ging slapen. Ik vond de trompet een instrument met een prachtige klank en wist al van kleins af aan zeker dat ik trompet wilde gaan spelen bij Heer Vooruit. Samen muziek maken is hartstikke leuk.”

 

Wat is het huidige instrument dat je bespeelt en is dat verandert in de loop van de jaren? Mireille: “Toen ik oud genoeg was om de AMV klas te gaan volgen, (7 jaar) ben ik begonnen op de blokfluit bij Astrid Handels. Het jaar erna heb ik gekozen voor de trompet en als eerste een half jaar les gehad van Hub Nickel. Toen volgde Léon Jaminon en momenteel heb ik via Kumulus nog les van Maurice Dubislav. Mijn HAFA C examen heb ik vorig jaar voltooid.”

Ook de overige jubilarissen zijn vrij instrument ’vast’ te noemen. Wouter en Henri bespelen nog steeds de trompet bij de harmonie en Jo de tenorsaxofoon. Alleen Rob bespeelt thans de tenor trom nadat hij eerste klaroen heeft gespeeld.

 

Wat is de eerste herinnering die je krijgt als je terug kijkt op 12 1/2 jaar Heer Vooruit? “Mijn eerste herinnering doet mij denken aan de dirigentenwisseling van Hub Nickel naar Miguel Rodrigo. Dit vanwege het feit dat ik toen pas was toegetreden tot Harmonie Heer Vooruit”, aldus Jo.

“Inderdaad het eerste begin, muzieklessen. Ik vond het heel moeilijk en heb me hier behoorlijk doorheen moeten worstelen. In het begin vond ik het niet zo leuk alleen maar één keer per week muziekles. Je had dan bijna geen contacten met andere leden. Gelukkig veranderde dat op het moment, dat ik naar het leerlingenorkest mocht. Gewoon hartstikke leuk om samen met anderen muziek te maken. Later waren de repetitieavonden bij het harmonieorkest op dinsdagavond hartstikke leuk.”, aldus Henri.

“Mijn eerste herinnering die ik krijg wanneer ik terugkijk op die 12 ½ jaar” zegt Wouter “is de eerste keer meelopen in de Harmonie in Limmel. Het was toen ontzettend warm! En dan met zo’n wollen pak lopen en een warme pet op je hoofd!” De galaconcerten hebben bij hem ook veel indruk gemaakt met name het samen spelen met Hub Nickel.

“Ik heb heel veel mooie herinneringen aan Heer Vooruit “ zegt Mireille. “Wat ik persoonlijk heel erg leuk vind zijn de Galaconcerten met bekende artiesten, heel veel publiek en alles erom heen. Dit vind ik onvergetelijke ervaringen. Eigenlijk heb ik elk jaar de solisten leuk gevonden, maar het Galaconcert met Hub Nickel, mijn oude trompetleraar, vond ik heel apart.”

Het eerste concours na mijn terugkeer bij de drumband in Heythuizen is Rob Boelen zijn eerste herinnering.

 

Wat zou je graag willen veranderen binnen de vereniging? Of welke wens heb je nog voor de toekomst?

“Wat ik in de toekomst wil veranderen?...een andere repetitie tijd...misschien is het voor ons studenten handiger om op vrijdagavond te repeteren (vooral als je buiten de stad woont!). De galaconcerten hebben bij mij een hoge prioriteit op de agenda gekregen en moeten zeker gehandhaafd blijven. En als student is het heel prettig wanneer een concert buiten de tentamenweek gehouden wordt ” zegt Wouter.

“Ik denk dat het voor de vereniging goed zou zijn om er weer eens op uit te gaan “teambuilding”. Men spreekt nu nog over de reis naar Praag ondanks de trieste gebeurtenis met Math Schurgers zaliger. Mijn wens is dat er zowel bij de drumband als harmonie zich nieuwe positieve leden gaan aanmelden”, aldus Rob. Ook kijkt hij vooruit naar het concours: “Ik hoop dat de jeugd en nieuwelingen van de drumband bij het komende concours hetzelfde zullen ervaren als ik toen: spanning, een goed optreden en dan feesten”.

Jo Hoofs is kort en krachtig in zijn antwoord: “Uitbreiding van de hele vereniging in al haar geledingen. Dat Harmonie Heer Vooruit voor de toekomst een leuke bloeiende vereniging mag zijn ”. Henri: “Wat mij betreft hoeft er niet echt wat te veranderen binnen de vereniging. Een wens? Ik hoop heel erg dat we een geschikte en fijne locatie vinden voor in eerste instantie een 11e galaconcert en misschien nog wel veel meer edities hiervan. Voor mij een jaarlijks hoogtepunt om echt naar uit te kijken.”

Mireille hoopt in de toekomst nog vele mooie momenten met Heer Vooruit te kunnen beleven.

 

Jubilarissen van harte proficiat, op naar 25 jaar HHV!

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.