Drumband

De Drumband vormt samen met het Harmonieorkest en het Leerlingenorkest Harmonie Heer Vooruit. In 1954 werd naast het bestaande instrumentenfonds nog een nieuw comité gevormd, het comité Oud-leden. Dit comité stelde zich ten doel de harmonie aan een compleet stel instrumenten te helpen voor een op te richten drumband. Vanaf het 50-jarig bestaan van de harmonie in 1956, werd de harmonie voorafgegaan door de nieuw opgerichte drumband (later Klaroen- en Tamboerkorps).

Het KTK staat onder leiding van instructeurRian Pasmans. Het KTK bestond in 2006 50 jaren, hetgeen samen werd gevierd met het 100-jarig bestaan van de Harmonie.

 

2006 was sowieso een memorabel jaar voor het KTK, want op 22 april in dat jaar werd het Nederlands kampioenschap veroverd in Barneveld. Met 88,13 punten werd de 1e prijs behaald in de 1e divisie.

Tijdens het Jaarfeest opent het KTK de mis aan het begin van de dag. Uiteraard neemt het KTK deel aan de diverse districtsfestivals en stedelijke muziekfeesten. 2011 heeft in het teken gestaan van het Bondsconcours op 9 oktober in de sporthal in Brunssum. Alle activiteiten van de drumfanfare in 2011 waren gericht op die deelname. Met een eerste prijs en Limburgse kampioenstitel keerde het korps huiswaarts.

Het KTK repeteert iedere dinsdagavond (vroeg in de avond) in Aen de Wan. Nieuwe muzikanten zijn altijd van harte welkom om het korps te versterken.

Info

Nieuwsbrief maart  en extra nieuwsbrief maart 2020

De nieuwsbrief voor de maand maart 2020 kunt u hier bekijken evenals de extra nieuwsbrief over het aflassen van het Jaarfeest in april.

Activiteitenoverzicht 2020

Bijgevoegd het activiteitenoverzicht 2020. Het document is dynamisch en zal doorlopend worden bijgewerkt.

Het activiteitenoverzicht 2020 versie februari 2020 bekijken.

Repetitie tijden en data

Met ingang van augustus 2018 zijn de repetitiedagen en -tijden als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 • Kienavond Damescomité Heer Vooruit

  Noteer alvast in uw agenda: 28 maart: Jaarlijkse Kienavond in Aen de Wan.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier zaterdag 28 maart 2020 huis-aan-huis ophalen afgelast, wel container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij  ouid papier op. Zo was ook de bedoeling  In maart zou zaterdag 28 maart vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg zijn (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur. Maar van de gemeente is bericht ontvangen dart geen huis-aan-huis oud papier wordt opgehaald, wel kan papier worden aangeboden bij de container. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.