Ledenvergadering kiest nieuwe voorzitter

13 januari 2009

Ledenvergadering kiest nieuwe voorzitter

De ledenvergadering van Harmonie Heer Vooruit heeft dinsdag 13 januari 2009 tijdens een extra ledenvergadering Raymond Braeken gekozen tot nieuwe voorzitter. Raymond neemt de voorzittershamer over van interim-voorzitter Jopie Jeurissen.

Na het aftreden van Jean Meussen als voorzitter van Harmonie Heer Vooruit heeft de vereniging twee interim voorzitters gekend. Eerst werd de voorzittersfunctie waargenomen door ere-voorzitter Henri Cortjens, gevolgd door een periode waarin Jopie Jeurissen als vice-voorzitter het voorzitterschap waar nam. Jopie Jeurissen geeft de voorzittershamer nu door aan Raymond Braeken en zal zelf verder gaan als algemeen bestuurslid.

Raymond Braeken is geen onbekende binnen Heer Vooruit. Zelf is hij muzikant van het Klaroen-en Tamboerkorps en van het Leerlingenorkest. Raymond is niet het enige lid van de familie Braeken dat binnen Heer Vooruit actief is. Agnes, zijn echtgenote, is binnen het bestuur actief en speciaal belast met de jeugd en de opleiding, Jérôme, zijn zoon, is eveneens musicerend percussielid binnen Heer Vooruit. De vereniging is verheugd in de persoon van Raymond een nieuwe voorzitter te hebben gevonden.

Uiteraard werden dankwoorden gericht aan Jopie Jeurissen voor het vervullen van de voorzittersfunctie, gedurende niet de gemakkelijkste termijn binnen de vereniging.

Naast het kiezen van een nieuwe voorzitter werd een drietal nieuwe bestuursleden gekozen: Petro Lahou, Jeroen Vulto en Paul Gijsberts. Paul Gijsberts zal tevens het vice-voorzitterschap van Heer Vooruit op zich nemen.

Info

Nieuwsbrief maart  en extra nieuwsbrief maart 2020

De nieuwsbrief voor de maand maart 2020 kunt u hier bekijken evenals de extra nieuwsbrief over het aflassen van het Jaarfeest in april.

Activiteitenoverzicht 2020

Bijgevoegd het activiteitenoverzicht 2020. Het document is dynamisch en zal doorlopend worden bijgewerkt.

Het activiteitenoverzicht 2020 versie februari 2020 bekijken.

Repetitie tijden en data

Met ingang van augustus 2018 zijn de repetitiedagen en -tijden als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 • Kienavond Damescomité Heer Vooruit

  Noteer alvast in uw agenda: 28 maart: Jaarlijkse Kienavond in Aen de Wan.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier zaterdag 28 maart 2020 huis-aan-huis ophalen afgelast, wel container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij  ouid papier op. Zo was ook de bedoeling  In maart zou zaterdag 28 maart vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg zijn (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur. Maar van de gemeente is bericht ontvangen dart geen huis-aan-huis oud papier wordt opgehaald, wel kan papier worden aangeboden bij de container. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.