Leerlingenorkest

Harmonie Heer Vooruit is opgericht in 1906. Naast het harmonieorkest en de Drumband heeft de vereniging een Leerlingenorkest.

Leerlingen die een bepaalde basiskennis en -kunde hebben bereikt, stromen in, in het Leerlingenorkest. Het Leerlingenorkest is bedoeld als opstap naar het Harmonieorkest. In het Leerlingenorkest zitten muzikanten, die ‘slechts' enkele weken lid zijn van het orkest, dus pas zijn ingestroomd, en leden die al enkele jaren lid zijn. Naast leerlingen maken enkele muzikanten van het Harmonieorkest deel uit van het leerlingenorkest ter completering en ondersteuning van de muzikale bezetting.

Het leerlingenorkest staat sedert het najaar 2016 onder leiding van dirigent dhr. Wouter Pletzers. Muzikale hoogtepunten van het leerlingenorkest waren in 2006 het geven van een Promsconcert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Harmonie Heer Vooruit en een optreden op het Onze Lieve Vrouweplein in Maastricht bij gelegenheid van de Dag van de Blaasmuziek.

In 2007 werd een concert gegeven in de Zoo van Antwerpen en werd een begin gemaakt met de serie Kerstconcerten. Begonnen in Hotel Van der Valk in Maastricht heeft het concert inmiddels op diverse lokaties plaatsgevonden. Zo werd in 2015 het concert in de kloosterkapel Opveld gegeven en is ook het Theatertje in Amby al aan de beurt geweest. De laatste twee jaren is er een optreden in winkelcentrum De Leim.

 

 

 

 

 

 

 

Ook trekt het Leerlingenorkest samen op met het Harmonieorkest en de Drumband, daar waar dat mogelijk is, bijv. in de optocht of de processie of bij een slotactiviteit. Vast onderdeel van het programma is het opluisteren van de mis in Vijverdal (jaarlijks) en het muzikaal verzorgen van de communiemis (tweejaarlijks).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Leerlingenorkest repeteert in de regel wekelijks op de zondagochtend om 10.30 uur in Aen de Wan Naast muziek maken zijn er ook andere activiteiten voor de jeugd. Zo werd een aantal malen een jeugdkamp georganiseerd , werd Winterland en Snowworld outdoor bezocht als voorbeelden.

 

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.