Lockdown treft ook Heer Vooruit

18 oktober 2020

Lockdown treft ook Heer Vooruit, voorlopig geen repetitie

Afgelopen week heeft het kabinet weer strengere maatregelen afgekondigd teneinde het Corona-virus terug te dringen. De horeca werd getroffen, zo ook de ontvangsten in huiselijke kring, de amateursport, het openbaar vervoer en de musea en theaters om maar enkele voorbeelden te noemen. Centraal uitgangspunt bij alle maatregelen is het terugdringen van de (maatschappelijke) contacten. Niet leuk, zeker niet, maar nodig om de trend van dagelijks toenemend aantal besmettingen om te draaien.

Eerder werd Heer Vooruit al geconfronteerd met een horeca-sluitingsuur van 22 uur, waardoor de repetitie en het afsluitende drankje al in de knel kwamen. Nu heeft het bestuur zich beraad, hoe wij inhoud kunnen geven aan het terugdringen van de maatschappelijke contacten. Het bestuur is van mening dat ook

wij daaraan moeten bijdragen in het belang van de gezondheid, op de eerste plaats van onze leden. Het bestuur constateerde dat enkele leden de repetities nog niet bezochten omdat zij terecht voorrang gaven aan hun gezondheid, ook zou er komende week geen repetitie zijn in verband met de herfstvakantie. Daar komt bij dat het op dit moment onzeker is of het concert in het Theater in december kan doorgaan, het Theater sluit immers als gevolg van de maatregelen deze week voor de komende vier weken de deuren.

Alles overwegende heeft het bestuur gemeend de repetities de komende 4 weken GEEN doorgang te laten vinden. Wij betreuren dat we dit weer moeten doen, maar laten de gezondheid uiteraard voorgaan en nemen op deze wijze als vereniging onze verantwoordelijkheid om de contacten te beperken. Helaas moeten we weer zeggen, het is niet anders. Dit geldt voor alle geledingen in de vereniging: Harmonieorkest, Drumband en Leerlingenorkest. Dus tot en met 10 november geen repetities tenzij de landelijke maatregelen in die tijd veranderen in positieve zin.

Zodra nieuwe maatregelen worden afgekondigd, naar verwachting begin november, zullen ook wij ons opnieuw beraden.

Het belangrijkste voor nu is: BLIJF GEZOND!

 

Het bestuur

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.