Peter Smeets, 25 jaar Heer Vooruiter

9 april 2017

Zilveren jubileum Peter Smeets

Peter Smeets: 25 jaar lid van Heer Vooruit en nog nooit een muzikale noot gespeeld, alleen bestuurlijke noten. Voor Peter Smeets is dit zijn eerste jubileum. Want zoals hij zelf zegt, indertijd werd bij 12 ½ jaar niet apart stil gestaan. Over Peter is dan ook niet eerder in Het Vooruitzicht gepubliceerd. Peter Smeets is 25 jaren lid van Heer Vooruit en heeft nog nooit een noot gespeeld.

 

Peter is bijna gedurende deze hele periode bestuurslid geweest en nog steeds. Vooral het penningmeesterschap heeft hij vervuld en momenteel combineert hij de financiële administratie met het secretariaat. Peter is bij Heer Vooruit terecht gekomen door zijn zus Corrie en schoonbroer Bèr Heuts. Als supporter heeft hij diverse reisjes meegemaakt, waaronder reisjes met de Burghkapel naar Duitsland. Samen met Bèr Heuts, Jef Konings en Lei Pasmans en hun vrouwen hadden zij het gezellig bij de Heer Vooruit activiteiten. Voorzitter Henri Cortjens was er in 1991 als de kippen bij om Peter te benaderen voor een bestuursfunctie, op het moment dat Harry Souren te kennen gaf als secretaris te willen stoppen. In oktober 1991 is hij gaan meedraaien in het bestuur en bij de jaarvergadering 1992 is hij officieel benoemd tot bestuurslid. In eerste instantie als ondersteuning van Harry Souren.

Onder voorzitter Tom Cobben werd hij in 1997 penningmeester. En de centen hebben hem altijd bezig gehouden. Paasmaandag 2009 legde hij die functie neer maar werd in 2010 weer gevraagd de financiele adminstratie tijdelijk over te nemen. In het najaar van 2012 benaderde voorzitter Raymond Braeken hem om het bestuur weer te komen versterken. Tijdens de ledenvergadering 2013 werd hij benoemd tot secretaris, maar bleef daarnaast de financiële administratie voeren voor penningmeester Léon de Roij. Kortom Peter is 25 jaren actief binnen Heer Vooruit als bestuurslid. Geen muzikale noot gespeeld, maar wel bestuurlijke noten. In totaal kende hij 8 voorzitters in die periode, waaronder driemaal Henri Cortjens.

Als Peter gevraagd wordt wat Heer Vooruit is, antwoordt hij dat het een gezellige club is. Vooral het bestuur is een leuke club. Binnen de vereniging is de sfeer veranderd. Het aantal leden is gedaald en er is een minder echt Heer Vooruit gevoel. Er is minder gebondenheid aan de vereniging. Daardoor ontstaat ook een andere gezelligheid. We gingen ook vaker op stap, waardoor een ander Heer Vooruit gevoel ontstond. Als hoogtepunten van de vereniging noemt hij de Galaconcerten. Ieder concert is anders en de solisten zijn wisselend van aard, waardoor de een je meer aanspreekt dan de ander. Maar Vlado Kumpan heeft indruk gemaakt evenals Jack Vinders. En bij deze laatste met name de wijze waarop hij het publiek inpakte. Suzan Seegers noemt hij ook. Ana Rucner kon aardig spelen, maar was ook maar een gewone dame. Dat bleek toen hij haar ophaalde in Keulen voor het concert en zij in slobbertrui en spijkerbroek verscheen, haren langs het hoofd en met rugzak.

Ook de reisjes noemt hij hoogtepunten, maar de plaatsnamen zijn hem ontschoten. Hij weet dat het met een jubileum van de brandweer te maken heeft. Hij haalt een anekdote aan dat de vereniging gevraagd werd nog ergens een uur door te spelen en daarvoor zou 1000 DMark worden ontvangen. Eenmaal thuis bleek van de toezegging niets terecht te zijn gekomen. Uiteindelijk is hij, Jopie Jeurissen en Harry Souren terug gegaan naar deze Duitse gemeente, waar zij op voortreffelijke wijze werden ontvangen. Een tafel vol lekkere lunchgerechten stond klaar als of zij met een hele groep zouden komen. Met de toegezegde 1000 DMark keerden zij huiswaarts.

Dieptepunten noemt hij zelf niet, maar we kunnen het niet nalaten zijn val tijdens vrijwilligerswerkzaamheden voor de vereniging te noemen, waarbij hij lelijk met glasscherven van lege glazen in aanmerking kwam en daar toch enkele weken last van heeft gehad. Gevraagd naar zijn beeld bij de toekomst van de muziekverenigingen geeft hij aan dat in de toekomst meer samengewerkt zal moeten worden. Dat kan op verschillende manieren, maar elke vereniging zal het moeilijk krijgen. Vervolgens nemen we een aantal aspecten van paasmaandag door waarbij de jubilaris aangeeft: ‘Hou het vooral kort.”

Peter en in je kielzog je vrouw Bertie, van harte proficiat met dit jubileum bij Heer Vooruit.

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.