Peter Smeets, 25 jaar Heer Vooruiter

9 april 2017

Zilveren jubileum Peter Smeets

Peter Smeets: 25 jaar lid van Heer Vooruit en nog nooit een muzikale noot gespeeld, alleen bestuurlijke noten. Voor Peter Smeets is dit zijn eerste jubileum. Want zoals hij zelf zegt, indertijd werd bij 12 ½ jaar niet apart stil gestaan. Over Peter is dan ook niet eerder in Het Vooruitzicht gepubliceerd. Peter Smeets is 25 jaren lid van Heer Vooruit en heeft nog nooit een noot gespeeld.

 

Peter is bijna gedurende deze hele periode bestuurslid geweest en nog steeds. Vooral het penningmeesterschap heeft hij vervuld en momenteel combineert hij de financiële administratie met het secretariaat. Peter is bij Heer Vooruit terecht gekomen door zijn zus Corrie en schoonbroer Bèr Heuts. Als supporter heeft hij diverse reisjes meegemaakt, waaronder reisjes met de Burghkapel naar Duitsland. Samen met Bèr Heuts, Jef Konings en Lei Pasmans en hun vrouwen hadden zij het gezellig bij de Heer Vooruit activiteiten. Voorzitter Henri Cortjens was er in 1991 als de kippen bij om Peter te benaderen voor een bestuursfunctie, op het moment dat Harry Souren te kennen gaf als secretaris te willen stoppen. In oktober 1991 is hij gaan meedraaien in het bestuur en bij de jaarvergadering 1992 is hij officieel benoemd tot bestuurslid. In eerste instantie als ondersteuning van Harry Souren.

Onder voorzitter Tom Cobben werd hij in 1997 penningmeester. En de centen hebben hem altijd bezig gehouden. Paasmaandag 2009 legde hij die functie neer maar werd in 2010 weer gevraagd de financiele adminstratie tijdelijk over te nemen. In het najaar van 2012 benaderde voorzitter Raymond Braeken hem om het bestuur weer te komen versterken. Tijdens de ledenvergadering 2013 werd hij benoemd tot secretaris, maar bleef daarnaast de financiële administratie voeren voor penningmeester Léon de Roij. Kortom Peter is 25 jaren actief binnen Heer Vooruit als bestuurslid. Geen muzikale noot gespeeld, maar wel bestuurlijke noten. In totaal kende hij 8 voorzitters in die periode, waaronder driemaal Henri Cortjens.

Als Peter gevraagd wordt wat Heer Vooruit is, antwoordt hij dat het een gezellige club is. Vooral het bestuur is een leuke club. Binnen de vereniging is de sfeer veranderd. Het aantal leden is gedaald en er is een minder echt Heer Vooruit gevoel. Er is minder gebondenheid aan de vereniging. Daardoor ontstaat ook een andere gezelligheid. We gingen ook vaker op stap, waardoor een ander Heer Vooruit gevoel ontstond. Als hoogtepunten van de vereniging noemt hij de Galaconcerten. Ieder concert is anders en de solisten zijn wisselend van aard, waardoor de een je meer aanspreekt dan de ander. Maar Vlado Kumpan heeft indruk gemaakt evenals Jack Vinders. En bij deze laatste met name de wijze waarop hij het publiek inpakte. Suzan Seegers noemt hij ook. Ana Rucner kon aardig spelen, maar was ook maar een gewone dame. Dat bleek toen hij haar ophaalde in Keulen voor het concert en zij in slobbertrui en spijkerbroek verscheen, haren langs het hoofd en met rugzak.

Ook de reisjes noemt hij hoogtepunten, maar de plaatsnamen zijn hem ontschoten. Hij weet dat het met een jubileum van de brandweer te maken heeft. Hij haalt een anekdote aan dat de vereniging gevraagd werd nog ergens een uur door te spelen en daarvoor zou 1000 DMark worden ontvangen. Eenmaal thuis bleek van de toezegging niets terecht te zijn gekomen. Uiteindelijk is hij, Jopie Jeurissen en Harry Souren terug gegaan naar deze Duitse gemeente, waar zij op voortreffelijke wijze werden ontvangen. Een tafel vol lekkere lunchgerechten stond klaar als of zij met een hele groep zouden komen. Met de toegezegde 1000 DMark keerden zij huiswaarts.

Dieptepunten noemt hij zelf niet, maar we kunnen het niet nalaten zijn val tijdens vrijwilligerswerkzaamheden voor de vereniging te noemen, waarbij hij lelijk met glasscherven van lege glazen in aanmerking kwam en daar toch enkele weken last van heeft gehad. Gevraagd naar zijn beeld bij de toekomst van de muziekverenigingen geeft hij aan dat in de toekomst meer samengewerkt zal moeten worden. Dat kan op verschillende manieren, maar elke vereniging zal het moeilijk krijgen. Vervolgens nemen we een aantal aspecten van paasmaandag door waarbij de jubilaris aangeeft: ‘Hou het vooral kort.”

Peter en in je kielzog je vrouw Bertie, van harte proficiat met dit jubileum bij Heer Vooruit.

Info

Nieuwsbrief augustus/september 2017.

De nieuwsbrief voor de maanden augustus en september 2017 kunt u hier bekijken en hier de bijlage.

Heer Vooruit in de Markant

Maandelijks verschijnt een bijdrage van Heer Vooruit in de Markant van Oost Maastricht. Bekijk hier onze bijdragen.

 • September 2017
 • Juli Augustus 2017
 • Juni 2017
 • Mei 2017
 • April 2017
 • Maart 2017
 • Februari 2017
 • Januari 2017

   

  Galaconcert 2017

  Het 16e Galaconcert van Harmonie Heer Vooruit vindt plaats op 9 december a.s. in de theaterzaal van Mercedes Benz CAC. Klik hier voor de laatste informatie, de solisten en de tickets. De voorverkoop is inmiddels gestart.

   

  Kleding- en snuffelmarkt Damescomité, 22 oktober 2017

  Op zondag 22 oktober a.s. vindt de jaarlijkse Kleding- en snuffelmarkt van ons Damescomité plaats. Die dag is de markt van 10 tot 16 uur te bezoeken in Aen de Wan voor de entreeprijs van € 1,00. Ook zijn er nog kramen te huur. De markt vindt plaats op de begane grond en de foyer van Aen de Wan. Hebt u interesse in het huren van een kraam? Download hier het formulier en stuur het ingevuld terug.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, ons Klaroen- en Tamboerkorps of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond (eerst het KTK en daarna het Harmonie-orkest) in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Ophalen oud papier zaterdag 23 september 2017

  Op de zaterdag 23 september 2017 wordt wederom oud papier opgehaald in Heer. Vanaf 8 uur zijn de ophaalploegen onderweg en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden. Regel is dat de 4e zaterdag van de maand oud papier wordt opgehaald..