Pierre Willems overleden

21 september 2018

Pierre Willems overleden

Voor de derde maal in korte tijd werd Harmonie Heer Vooruit opgeschrikt door een overlijden. Op 20 september jl. bereikte ons het bericht dat Pierre Willems was overleden. Na jarenlange verzorging in Grubbeveld/Vijverdal overleed Pierre thuis.

Pierre Willems is op latere leeftijd bij HHV gekomen door zijn broer Harry Willems. Bij Harmonie Heer Vooruit vierde hij in 2009 zijn 12 ½ jarig lidmaatschap van de vereniging. Pierre kon geen noot lezen, dus een muzikale carrière was het niet. Als schellenboomdrager en verrichter van hand- en spandiensten was hij de vereniging ten dienste.

Lieke, Pierre’s echtgenote is eveneens nauw betrokken is bij Heer Vooruit en zolang Pierre zijn gezondheid het toeliet bezochten ze samen de activiteiten. De laatste jaren kwam ze alleen. De band tussen Heer Vooruit en Pierre bleef ondanks zijn tanende gezindheid.

Pierre dank voor je inzet voor Heer Vooruit!

Wij wensen Lieke, heel, heel sterkte om dit verlies te dragen evenals de andere familieleden.

Info

Nieuwsbrieven december 2020

De nieuwsbrief van december 2020 kunt u hier bekijken evenals de laatste nieuwsbrief van 2020.

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Activiteitenoverzicht 2020

Bijgevoegd het activiteitenoverzicht 2020. Het document is dynamisch en zal doorlopend worden bijgewerkt.

Het activiteitenoverzicht 2020 versie februari 2020 bekijken. Nu de Corona-maatregelen enige versoepeling toestaan van het verbod zal het bestuur zich beraden over de activiteiten gelet op de mogelijkheden die hiervoor op enig moment ontstaan. Voorlopig zijn dat de repetitie die weer plaats vinden met in acht name van het opgestelde protocol.

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.

 • WELKOM TERUG MUZIKANTEN!

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier zaterdag 23 januari 2021 weer huis-aan-huis ophalen en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op zaterdag 23 januari 2021 vanaf 8 uur zijn de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden. .