Prima presentatie HHV tijdens Heer Totaal

21 september 2009

Prima presentatie HHV tijdens Heer Totaal

Een lekker zonnetje maakte afgelopen zondag het trekken door Heer tijdens Heer Totaal nog eens extra aangenaam. Zoals iedere keer was Heer Vooruit aanwezig tijdens Heer Totaal. Met het korps dat door de straten van Heer trok en met stand in de Dorpstraat.

Voordat het korps vertrok bij Aen de Wan, mocht de vereniging een Heerder vlag in ontvangst nemen van dhr. en mevr. Sthijns. Na een paar woorden van voorzitter Raymond Braeken nam Leon de Roy de vlag in ontvangst en gaf deze meteen door aan Pie Soudant zodat de vlag direct mee kon tijdens het trekken. De opening van Heer Totaal via spectaculair afdaalwerk uit de kerktorens werd muzikaal ondersteund door ons korps.

Daarna begon de rondgang over het 'terrein' van Heer Totaal. Van Dorpstraat tot hoek A. van Scharnlaan, via het Raadhuisplein, Akersteenweg en De Leim naar de stand in de Dorpstraat. Vooral het Galacomité probeerde de bezoekers warm te maken voor bezoek aan het Galaconcert op 12 december a.s.

Na een laatste rustplaats bij Ut Kölke trok de harmonie weer terug naar Aen de Wan. Voor sommigen het teken om het instrument op te bergen en terug te keren naar Heer Totaal. Zie ook het fotoalbum.

Info

Nieuwsbrieven december 2020

De nieuwsbrief van december 2020 kunt u hier bekijken evenals de laatste nieuwsbrief van 2020.

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Activiteitenoverzicht 2020

Bijgevoegd het activiteitenoverzicht 2020. Het document is dynamisch en zal doorlopend worden bijgewerkt.

Het activiteitenoverzicht 2020 versie februari 2020 bekijken. Nu de Corona-maatregelen enige versoepeling toestaan van het verbod zal het bestuur zich beraden over de activiteiten gelet op de mogelijkheden die hiervoor op enig moment ontstaan. Voorlopig zijn dat de repetitie die weer plaats vinden met in acht name van het opgestelde protocol.

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.

 • WELKOM TERUG MUZIKANTEN!

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier zaterdag 27 februari 2021 huis-aan-huis ophalen en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op zaterdag 27 februari 2021 vanaf 8 uur zijn de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden. .