Zes keer 12,5 jaar HHV-er

Zes jubilarissen met 12,5 jarig lidmaatschap Heer Vooruit

Naast het zilveren jubileum van Jean Boelen hebben we dit jaar ook zes jubilarissen, die 12,5 jaar verbonden zijn aan Heer Vooruit. Drie muzikanten: Charlotte Verbeet, Simone en Eric Jeurissen en drie betrokkenen bij het bestuur: Peter Kicken, vice voorzitter, Carol Magnée, ex bestuurslid en Marc Verbeet, ondersteuner van het bestuur/stagiaire. Ook zij werden natuurlijk onderworpen aan een aantal vragen om nader kennis met hen te maken.

 

Hoe ben je 12,5 jaar geleden terechtgekomen bij HHV?

Peter Kicken: Na een jaarfeest heeft de toenmalige voorzitter Henri Cortjens mij benaderd om bestuurslid van Harmonie Heer Vooruit te worden. Samen hebben we voorheen in het bestuur van de Heerder Ondernemers gewerkt, hierna zijn de contacten over en weer blijven bestaan. Na het bijwonen van enkele bestuursvergaderingen ben ik in de jaarvergadering van 2006 als bestuurslid geïnstalleerd. Bestuurslid logistieke zaken en oprichten activiteitencommissie waren de eerste taken. Eric Jeurissen: 12,5 jaar geleden ben ik op papier lid geworden van HHV. Enkele jaren daarvoor was ik al actief op de achtergrond met verschillende hand-en-spandiensten. Vanaf 1982 maak ik al muziek. Ik ben begonnen bij de Koninklijke Harmonie van Heer, vervolgens deel uitgemaakt van het Nachtwacht gilde uit Berg en Terblijt - Schutterij Monulphus en Gondulphus - om bij Harmonie Heer Vooruit terecht te komen, met name bij het Leerlingenorkest. Ook van het Garderizzjemint de Kachelpiepers Maastricht maak ik deel uit. Met Jo Cobben als instructeur heb ik de overgang meegemaakt van klaroen naar trompet en tevens naar een heel ander genre muziek. Ik moet zeggen dat was best wel een pittige overgang, muziek lezen, dan de juiste ventielgrepen gebruiken en marcheren, poeh poeh ga daar maar aanstaan, maar alles went.

 

Carol Magnée: ˜Bij toeval eigenlijk. Cecile, mijn dochter, was leerling van de AMV klas en stond aan de start van haar carrière bij Heer Vooruit. Ik kwam met haar mee naar de repetities van het Leerlingenorkest. Later is Bernice, de andere dochter, erbij gekomen en tijdens repetities ben ik door Agnes gevraagd of ik niet in het bestuur zitting wilde nemen. Daar heb ik positief op gereageerd en ben bestuurslid geworden.. Marc Verbeet:Ongeveer eenzelfde verhaal als Carol. Dochter Fréderique speelde klarinet in het Leerlingenorkest, dan laat je, je gezicht zien en dan komt van het een het ander. Vanaf ongeveer het Promsconcert tijdens het 100 jarig bestaan ben ik betrokken bij Heer Vooruit, waarbij dochter Charlotte inmiddels ook jubilaris is en Fréderique er mee gestopt is.

 

Simone ˜Ik zat op de basisschool bij Sarah en Jerôme, die toen beiden al lid waren. Een jaar later besloot ik ook te starten met de AMV-les. Samen met Charlotte en een paar anderen ben ik toen begonnen op blokfluit bij Josette. Charlotte Verbeet: Via mijn zus Fréderique, die had klarinetlessen bij Math Knubben na de AMV klas te hebben gedaan en maakte deel uit van het leerlingenorkest. Ben toen zelf ook begonnen, samen met Simone, op blokfluit les bij Josette en later de saxofoon.

 

Welke activiteiten voor de vereniging heb je de afgelopen 12,5 jaar vervuld?

Charlotte: ˜Eerst vooral alleen les gehad en na een paar jaar begonnen bij het Leerlingenorkest. Sinds 2013 ook bij het Harmonieorkest. In die tijd eveneens geholpen bij activiteiten van het Damescomité bijv. bij het kienen en tijdens galaconcerten (garderobe). Sinds 2014 bij de commissie J&O, samen met Simone, waar we voornamelijk de activiteiten organiseren en partijen klaarmaken voor Leerlingenorkest. Ook menig bardienst gedraaid bij de 11de van de 11de, Preuvenement en bij MVV. Tweemaal per jaar oud papier ophalen moet ook genoemd worden. Zelfs nog de maatschappelijke stage gelopen bij Heer Vooruit. Samen met Sjors het instrumentenhok geverfd bijvoorbeeld. En momenteel help ik ook de activiteitencommissie bij het jaarfeest.

Peter: ˜Zoals reeds vermeld startte ik met de logistieke commissie, het vervoer van instrumentarium naar de optredens en op Paasmaandag van en naar de kerk, we konden gebruik maken van mijn bestelbus, twee vliegen in een klap. Het voorzitten van de activiteitencommissie, waarbij het jaarfeest mede organiseren een hoogtepunt was en is. Na het aantreden van Raymond als voorzitter werd ik gevraagd om als vicevoorzitter te functioneren en hem te vervangen bij afwezigheid. Na zijn aftreden in 2017 ben ik de vereniging blijven leiden en zoeken naar een opvolger, welk tot op heden nog geen resultaten teweeg heeft gebracht.

 

Eric :De activiteiten van buffetten bemensen bij MVV, de 11e van de 11e op het Vrijthof evenals Preuvenemint doe ik met veel plezier. Zo ook voor paasmaandag de vlaggenmasten opbouwen én weer afbreken en niet te vergeten het oud papier ophalen, alles doe ik met overgave. Simone: ˜Als eerste heb ik een paar jaar les gehad bij Josette, wat altijd heel erg gezellig was. Daar ga ik nog steeds af en toe langs voor tips en gezelligheid. Daarna ben ik begonnen bij het Leerlingenorkest o.l.v. Jo Cobben, en later ook Willy Sour en inmiddels Wouter Pletzers. In 2014 heb ik mijn maatschappelijke stage gedaan bij de Commissie Jeugd en Opleiding, daar ben ik nog steeds lid van. Samen met Charlotte hou ik me vooral bezig met de activiteiten, de jeugdkampen, de muziek die gespeeld wordt en de partijen. Verder ben bij het Harmonieorkest gegaan, ik meen dat mijn eerste galaconcert in 2013 was. Helaas ben ik daar nu alleen nog bij, bij de concerten en af en toe een repetitie, in verband met mijn studie in Utrecht. Verder vind ik het ook altijd leuk om te helpen bij MVV, Preuvenemint of andere zaken waar hulp bij nodig is.

Marc: ˜Muzikant ben ik niet, dus ik heb nog geen noot gespeeld voor de vereniging. Aanvankelijk ben ik gestart bij de commissie rondom het Leerlingenorkest en al vrij spoedig daarna ook met de pr-activiteiten van de vereniging bij het bestuur. Die laatste activiteiten doe ik nog steeds: de website, het Vooruitzicht, de nieuwsbrieven en sinds kort is er weer het activiteitenoverzicht. Een en ander gelardeerd met vele zelf gemaakte foto's. Ook de buffetten bij MVV, Preuvenemint en 11e van de 11e worden mee bemenst. En daar waar nodig het Damescomité ondersteunen. Carol:˜Ik ben bestuurslid geweest met de portefeuille Harmonieorkest en daarnaast lid geweest van de Galacommissie om op die manier de link tussen commissie en bestuur te garanderen.

 

Dat wil ik nog even kwijt

Peter: ˜De hoop dat ik in gezondheid mijn bijdrage mag blijven leveren in het functioneren van onze harmonie en de bestaande vriendschap in lengte van jaren mag blijven bestaan. Simone:˜Ik hoop de we de komende jaren kunnen laten zien aan iedereen hoe leuk en gezellig samen muziek maken is en dat we er wat leden bij krijgen. Carol: ˜Ik denk dat er in de gemeenschap van Heer geen plek meer is voor 2 muziekkorpsen. Het samenwerkingstraject tussen de beide korpsen moet dan ook worden opgepakt en verder uitgebouwd. De basis is eigenlijk aanwezig: de liefde en passie om samen met anderen muziek te maken. Laat dat de basis zijn om er iets moois van te maken. Ik hoop dan ook dat iedereen uiteindelijk over zijn eigen schaduw heen kan stappenâ. Charlotte:˜Hopelijk komt er weer nieuwe jeugd bij de harmonie, want bij de repetities is de spoeling dun van de jeugd. Dat betekent ook meer gezelligheid!

Eric:˜Ik wil nog even kwijt dat ik er trots op ben om lid te mogen zijn van Harmonie Heer Vooruit en hoop dit nog jaren voort te zetten in goede gezondheid. Marc:˜Alle muziekverenigingen, op enkele na, hebben het moeilijk om zelfstandig te blijven bestaan. Samengaan ligt vaak moeilijk en gevoelig. Samen musiceren als één groot korps kan de uitdaging zijn. Meerdere keren samen repeteren voor een concert en samen het concert geven (niet ieder een helft, maar samen zoals met conert met Hoensbroek) kan een oplossing zijn om repetities en concert aantrekkelijker te maken.

 

De redactie feliciteert de jubilarissen met hun eerste jubileum bij Heer Vooruit en wenst hen een fijne tweede paasdag toe!

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.