Eregalerij Heer Vooruit

Harmonie Heer Vooruit kent een aantal ereleden en leden van verdiensten. Personen, die zich belangeloos hebben ingezet voor het verenigingsleven van Heer Vooruit. De ereleden zijn vereeuwigd met een portret, dat ophangt in de bestuurskamer. Tijdens het Jaarfeest zijn de portretten in de zaal van Aen de Wan zichtbaar voor iedereen.

Ereleden

Ere-voorzitter Henri Cortjens Leo Pasmans

 

Bèr Heuts Mat van der Sman
Leon Schurgers René op den Buijs

 

Tijdens het Jaarfeest 2011 werd het besluit van de ledenvergadering uitgevoerd en werden aan de heren Nico Konings, Jef Konings, Chrit Budy en Louis Konings de titels van ereleden uitgereikt.

Het Jaarfeest 2012 verrijkte Heer Vooruit met twee nieuwe ereleden: Jean Jeurissen en Math Jaspers. Voorzitter Raymond Braeken rijkte de portretten, die horen bij deze eretitel uit op tweede paasdag 2012.

 

 

 

De jongste telg in de eregalerij is Pierre Budy. Pierre werd bij zijn 50jarig lidmaatschap van Heer Vooruit ook benoemd tot erelid van de vereniging. Dat gebeurde tijdens het jaarfeest in 2015.

Tijdens het jaarfeest 2017 werd de eregalerij van de vereniging verder uitgebreid. Zilveren jubilaris Peter Smeets werd benoemd tot erelid van de vereniging vanwege het vervullen van 25 jaar bestuurslidmaatschap bij Heer Vooruit.

Het Jaarfeest 2022 leverde weer een Erelid op. Waddy Dzon werd benoemd tot erelid van Heer Vooruit voor zijn inmiddels meer dan 50 jarig lidmaatschap (2020) en zijn verdiensten naast het zijn van muzikant.

 

Leden van verdienste

In 2007 besloot de ledenvergadering ook de titel “Lid van verdienste” in te stellen. Datzelfde jaar werd ook meteen gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Scheidend voorzitter Jean Meusen was de eerste die deze titel te beurt viel tijdens het Jaarfeest 2007 uitgereikt.


Lid van verdienste Jean Meusen

Tijdens hetzelfde jaarfeest werd de titel ‘Lid van verdienste’ eveneens toegekend aan de leden van het Damescomité, dat na vele verdienstelijke jaren in 2006 was gestopt met haar activiteiten en het comité 75, opgericht ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan en sedertdien actief gebleven voor Heer Vooruit. Bij hun afscheid werden zij nu leden van verdiensten.

Tijdens het Jaarfeest 2009 zijn wederom twee Leden van Verdienste benoemd: de broers Jopie en Jean Jeurissen.

Jean en Jopie Jeurissen

Daardoor kent de vereniging nu de volgende leden van verdiensten: Dhr. Jean Meusen, dhr. Paul Badeaux, dhr. Ber Heuts, dhr. H. Bastings, dhr. Martin Boelen, dhr. Peter Boelen, mw. Leen Budy, dhr. Frank Castermans, mw. A. Cortjens, mw. Annie Konings-Peeters, dhr. Theo Pasmans, dhr. Jef Passier, mw. M. Passier, dhr. Harrie Puts, mw. Miep Scherders, mw. Pauline Schurgers-Paulussen, dhr. P. Soudant, dhr. Lou Visser, dhr. B. Bastiaens, dhr. P. Smeets, mw. Annie Walraven, dhr. Jopie Jeurissen en dhr. Jean Jeurissen.


Voormalig damescomité


Comité 75

Tijdens het Jaarfeest 2017 werden Monique Budy, Jean Boelen, Henk van den Hof en Roel Vossen benoemd tot leden van verdienste voor het 15 maal organiseren van het Galaconcert. Eerst onder de vlag van het Galacomité en de laatste jaren onder de vlag van de Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit.

 

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.