Gouden jubileum Math Jaspers

1 april 2012

Gouden jubileum Math Jaspers

Toen ter gelegenheid van zijn 40 jarig jubileum over Math Jaspers in het Vooruitzicht werd geschreven begon het artikel met de constatering dat Math en Griet er trots op waren, dat een stamhouder was geboren. Inmiddels hebben zij 4 kleinkinderen, waarvan drie stamhouders en trots zijn zij er nog steeds op. Een van de kleinkinderen, Milan, is aanwezig tijdens ons bezoek.

 

Als Math tijdens het gesprek gevraagd wordt naar hoogtepunten van de afgelopen 10 jaren, sedert zijn vorige jubileum dus, noemt hij meteen de viering van dat 40 jarig jubileum. Het feit dat zijn toen 6 weken oude kleinkind op de receptie verscheen in uniform van Heer Vooruit maakte diepe indruk. Een foto van drie generaties Jaspers (Math, zoon Paul en Lukas) wordt erbij gehaald. Waar de jublileumfoto’s ergens in de kast liggen, prijkt deze aan de wand.

 

Math Jaspers viert paasmaandag zijn 50-jarig lidmaatschap van Heer Vooruit. Hij is dan 50 jaren als muzikant aan de vereniging verbonden. Meer specifiek maakt hij deel uit van het KTK. Maar hij is niet alleen als muzikant aan Heer Vooruit verbonden. Math is ook oud papierophaler, kistenmaker, ondersteuner van de activiteiten van het Damescomité, waaronder het kienen en hij verzorgt de muziek voor de drumband. Kortom een manusje van heel veel voor de vereniging. Ook heeft hij nog 8 jaren een bestuurslidmaatschap vervuld als afgevaardigde van het K.T.K.

 

De familie Jaspers is geen onbekende binnen Heer Vooruit. Zoon Paul is eveneens lid van het K.T.K., schoondochter Tamara maakt deel uit van het damescomité, waarvoor ook zijn vrouw Griet aan de zijlijn altijd actief is. Kortom Heer Vooruit neemt een belangrijke plaats in bij de familie en kleinzoon Lukas heeft inmiddels bij de AMV-klas doorlopen en is gestart als leerling tambour.

 

Na zijn diensttijd kwam de jubilaris door vriend Henk Budy in contact met Heer Vooruit.Henk vroeg hem om bij het K.T.K. te komen. Hij begon zijn muzikale carrière op de kleine trommel om later over te stappen naar de overslagtrom. Deze werd te zwaar om te dragen en dus stapte Math over op basklaroen en later klaroen. Leon Schurgers was zijn eerste leermeester, al werd veel op gehoor gespeeld. Enkele jaren geleden, op het moment dat de klaroenen werden ingewisseld voor trompetten verruilde Math de klaroen voor de klaters en die speelt hij nog. "Die ventielen waren toch wel lastig" haalt hij aan. Maar als het zo uitkomt draagt hij ook de schellenboom of de vlag. Van alle markten thuis dus.

 

De reisjes en de concoursen beschouwt hij als hoogtepunten in de 50 jaren van Heer Vooruit. De namen Plettenberg en Barneveld vallen, maar ook Brunssum en Hamont Achel. Meer dan eens herhaalt hij concoursen leuk te vinden. Daarnaast blijven de dinsdagavonden voor hem hoogtepunten. Jammer vindt hij dat zeker de helft meteen na de repetitie vertrekt, maar hij begrijpt dat wel. Het werk de dag erna wacht voor velen echter Math blijft na de drumbandrepetitie gerust “wachten” op het einde van de orkestrepetitie.

 

Hij begrijpt ook de teruggang in belangstelling voor de activiteiten. Er is veel meer keuze tegenwoordig. Vroeger was het de harmonie of de voetbalclub, tegenwoordig is er veel meer voor de jeugd. Dat zie je ook met carnaval in Heer bijvoorbeeld. Er is steeds minder belangstelling, veel trekt naar Maastricht. “Jammer, maar het hoort bij deze tijd.“De sedert een paar jaar gehanteerde formule voor paasmaandag is dan ook goed vindt hij. Vroeger trokken ze na de receptie door om na een kleine onderbreking thuis (lees even te slapen) weer terug te gaan naar de harmonie. Dat zou nu niet meer zo werken. Hij zal als muzikant paasmaandag aanwezig zijn en de franjes hoeven voor hem niet. Hij hoeft niet opgehaald te worden, hoeft geen extra uitnodigingskaarten (“ze weten het toch of lezen het weekblad”) en je houd het maar kort zegt hij tegen de voorzitter.

 

Vooruit kijkend naar de toekomst kijkt Math naar de komende 10 jaren: op naar de 60 jaren! Als de gezondheid het toelaat blijft hij spelend lid met de klaters. Hij hoopt de komende jaren wel mee te maken dat drie generaties Jaspers muzikaal actief zijn bij Heer Vooruit. Zijn kleinzoon Lukas wordt klaargestoomd voor tambour dus binnen een paar jaren moet dat doel te bereiken zijn. En ook nummer twee, Milan, staat te trappelen om te beginnen. Mocht Math niet als spelend lid de komende tien jaren invullen dan heeft hij daarvoor ook al een scenario in gedachten: “Griet brengt me wel naar de Wan en Bèr brengt me wel thuis.” Zijn wekelijks hoogtepunt neemt hem niemand af.

 

Math en familie van harte proficiat!

Info

Nieuwsbrief augustus 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief augustus 2023.

 

Protocol repetities Heer Vooruit

Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

Repetitie tijden en data

De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Gelet op de Coronamaatregelen vinden de repetities plaats met in acht name van deze regels.

   

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier op 23 september en 28 oktober 2023 huis-aan-huis en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.