Het damescomité

In 2007 is het huidige damescomité van Harmonie Heer Vooruit aangetreden, als opvolger van het eerdere succesvolle damescomité. In 2017 is tijdens het Jaarfeest stil gestaan bij het tienjarig bestaan van de comité.

Het Damescomité heeft tot doel gelden te vergaren waarmee Harmonie Heer Vooruit ondersteund kan worden. Jaarlijks tijdens het Jaarfeest overhandigt de voorzitter van het Damescomité de voorzitter van de vereniging een cheque.

Tevens ondersteunt het Damescomité de Harmonie, daar waar hulp nodig is.

Het huidige damescomité bestaat uit:

Mevr. Marian van Engelshoven (voorzitter)
Mevr. Marlou Kicken
Mevr. Zus Boelen
Mevr. Ilse Hoofs (niet op de foto)
Mevr. Betsie Michon (niet op de foto)
Mevr. Ulla Bastiaans

Het Damescomité is te bereiken via:
Mevr. M.van Engelshoven 043 - 3611648.

Tevens is het damescomité te bereiken via: damescomite@hotmail.com.