Gelegenheidsorkest

Harmonie Heer Vooruit is opgericht in 1906. Naast het harmonieorkest en de Drumband heeft de vereniging een gelegenheidsorkest.

Leerlingen die een bepaalde basiskennis en kunde hadden bereikt, stroomden voorheen door naar het Leerlingenorkest. Het Leerlingenorkest was bedoeld als opstap naar het Harmonieorkest. In het Leerlingenorkest zitten muzikanten, die slechts enkele weken lid zijn van het orkest, dus pas zijn ingestroomd, en leden die al enkele jaren lid zijn. Naast leerlingen maken enkele muzikanten van het Harmonieorkest deel uit van het leerlingenorkest ter completering en ondersteuning van de muzikale bezetting.

Het leerlingenorkest staat sedert het najaar 2016 onder leiding van dirigent Dhr. Wouter Pletzers. Muzikale hoogtepunten van het leerlingenorkest waren in 2006 het geven van een Promsconcert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Harmonie Heer Vooruit en een optreden op het Onze Lieve Vrouweplein in Maastricht bij gelegenheid van de Dag van de Blaasmuziek.

In 2007 werd een concert gegeven in de Zoo van Antwerpen en werd een begin gemaakt met de serie Kerstconcerten. Begonnen in Hotel Van der Valk in Maastricht heeft het concert inmiddels op diverse lokaties plaatsgevonden. Zo werd in 2015 het concert in de kloosterkapel Opveld gegeven en is ook het Theatertje in Amby al aan de beurt geweest. De laatste twee jaren is er een optreden in winkelcentrum De Leim.

Ook trekt het Leerlingenorkest samen op met het Harmonieorkest en de Drumband, daar waar dat mogelijk is, bijv. in de optocht of de processie of bij een slotactiviteit. Vast onderdeel van het programma is het opluisteren van de mis in Vijverdal (jaarlijks) en het muzikaal verzorgen van de communiemis (tweejaarlijks).

Het Leerlingenorkest repeteert in de regel wekelijks op de zondagochtend om 10.30 uur in Aen de Wan Naast muziek maken zijn er ook andere activiteiten voor de jeugd. Zo werd een aantal malen een jeugdkamp georganiseerd , werd Winterland en Snowworld outdoor bezocht als voorbeelden.