De Drumband vormt samen met het Harmonieorkest en het Leerlingenorkest Harmonie Heer Vooruit.

In 1954 werd naast het bestaande instrumentenfonds nog een nieuw comité gevormd, het comité Oud-leden. Dit comité stelde zich ten doel de harmonie aan een compleet stel instrumenten te helpen voor een op te richten drumband. Vanaf het 50-jarig bestaan van de harmonie in 1956, werd de harmonie voorafgegaan door de nieuw opgerichte drumband (later Klaroen- en Tamboerkorps).

Het KTK staat onder leiding van instructeur Fred Hitz. Het KTK bestond in 2006 50 jaren, hetgeen samen werd gevierd met het 100-jarig bestaan van de Harmonie.

2006 was sowieso een memorabel jaar voor het KTK, want op 22 april in dat jaar werd het Nederlands kampioenschap veroverd in Barneveld. Met 88,13 punten werd de 1e prijs behaald in de 1e divisie.

Tijdens het Jaarfeest opent het KTK de mis aan het begin van de dag. Uiteraard neemt het KTK deel aan de diverse districtsfestivals en stedelijke muziekfeesten. 2011 heeft in het teken gestaan van het Bondsconcours op 9 oktober in de sporthal in Brunssum. Alle activiteiten van de drumfanfare in 2011 waren gericht op die deelname. Met een eerste prijs en Limburgse kampioenstitel keerde het korps huiswaarts.

Het KTK repeteert iedere dinsdagavond (vroeg in de avond) in Aen de Wan. De huidige instructeur is Fred Hitz. Nieuwe muzikanten zijn altijd van harte welkom om het korps te versterken.