DRUMBAND

In 1954 werd naast het bestaande instrumentenfonds nog een nieuw comité gevormd, het comité Oud-leden. Dit comité stelde zich ten doel de harmonie aan een compleet stel instrumenten te helpen voor een op te richten drumband. Vanaf het 50-jarig bestaan van de harmonie in 1956, werd de harmonie voorafgegaan door de nieuw opgerichte drumband (later Klaroen- en Tamboerkorps). 

Het Klaroen- en Tamboerkorps bestond in 2006 50 jaren, hetgeen samen werd gevierd met het 100-jarig bestaan van de harmonie.

2006 was sowieso een memorabel jaar voor het Klaroen- en Tamboerkorps, want op 22 april in dat jaar werd het Nederlands kampioenschap veroverd in Barneveld. Met 88,13 punten werd de 1e prijs behaald in de 1e divisie.

In 2011 werd tijdens het Bondsconcours in Brunssum een eerste prijs en de Limburgse Kampioenstitel behaald. Enkele jaren geleden werd het Klaroen-en Tamboerkorps omgevormd tot de huidige Drumband.

De Drumband repeteert iedere dinsdagavond van 18:30 tot 20:00 uur in het Ontmoetingcentrum Aen de Wan. 

Momenteel is er een vacature voor de functie van instructeur. Het bestuur hoopt snel in deze vacature te voorzien. 

Nieuwe muzikanten zijn altijd van harte welkom om de Drumband te versterken.