HARMONIEORKEST

 

Harmonie Heer Vooruit werd opgericht in 1906 en is lid van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Vele jaren nam het Harmonieorkest deel aan de Bondsconcoursen van de L.B.M. in de afdeling superieur. 

Vanaf 2002 werd als alternatief voor de vierjaarlijkse deelname aan een Bondsconcours gekozen voor een nieuwe opzet met een jaarlijks Galaconcert, waarbij nationale en internationale solisten met het orkest optraden. Zo waren er bij de vele Galaconcerten gastoptredens van onder andere: Ana Rucner, Anna Lorenc, Omar Tomasoni, Fenna Ograjensek, Brigitte Heitzer, Suzan Seegers, Femke IJlstra, Ben Cramer, Edsilia Rombley, Andreas van Zoelen en Jack Vinders. 

Na de Coronapandemie werd voor een nieuwe formule gekozen en vindt er jaarlijks een openluchtconcert plaats in de tuin van wijnkasteel De Burght en een winter- of kerstconcert als vast onderdeel van de jaarprogrammering.

Het Harmonieorkest staat sinds de zomer van 2013 onder leiding van dirigent Sjef Ficker. 

Het harmonieorkest verzorgt per jaar een aantal concerten en neemt daarnaast deel aan activiteiten in (vooral) de Heerder en Maastrichter gemeenschap. Daarnaast zijn er gecombineerde concerten met andere verenigingen. Zo vond in 2011 een concert plaats met de Koninklijke Harmonie van Heer in het kader van hun jubileum en in 2016 in het kader van het 110-jarig jubileum van Harmonie Heer Vooruit. 

Deelname aan de activiteiten in de gemeenschap vindt eveneens frequent plaats. Zo is de Harmonie te vinden als deelnemer in de carnavalsoptocht en in de Pinksterprocessie en wordt bij toerbeurt met de Koninklijke Harmonie van Heer deelgenomen aan de Dodenherdenking op 4 mei, het inhalen van Sinterklaas in Heer en driejaarlijks wordt deelgenomen aan de herdenking bij het Belgisch monument bij Huize St. Joseph in Heer.

Naast het Harmonieorkest kent Harmonie Heer Vooruit ook een Drumband die de straatoptredens samen met de harmonie verzorgt. Ook treedt de Drumband apart op tijdens concerten van de harmonie en festivals.

Onder de rubriek Evenementen op deze website kunt u zien welke activiteiten er binnen de Harmonie plaatsvinden en vindt u de concertdata.

De repetities het Harmonieorkest vinden plaats op dinsdagavond van 20:30 uur tot 22:30 uur in ontmoetingscentrum Aen de Wan in de Einsteinstraat in Heer.